Представихме основни аспекти от анализа на зрелостта на София в областта “Е-управление и гражданско участие” по време на 2nd ICC City Lab на Европейската комисия

23 Февруари, 2021

 

Екипът на Иновативна София представи основни аспекти от анализа на зрелостта на София в областта “Е-управление и гражданско участие” по време на 2nd ICC City Lab – четиридневна втора онлайн конференция между 135-те града в проекта 100 Intelligent Cities Challenge на Европейската комисия. 

Форматът на събитието включваше и т. нар. Peer Review панели, по време на които градовете трябваше да се включат в няколко тематични партньорски срещи, всеки екип да представи постигнатото през първата фаза на инициативата до момента и в дискусионната част да получи обратна връзка и идеи от проектните мениджъри на другите градове в партньорската група. София беше включена в сесиите за “Градове в ролята на икономически центрове” и “Включване на гражданите и дигитализация на публичната администрация” (‘Capitals with an economic hub role’ and ‘Citizen participation and digitisation of public administration’) заедно с Братислава, Будапеща, Любляна и Солун

Ана Георгиева и Искра Йовкова от екипа на Иновативна София представиха приоритетните решения и начините за тяхното най-добро изпълнение, които набелязахме по време на двете работни срещи със заинтересованите страни в София по темата е-управление и включване на гражданите. Получихме позитивна обратна връзка и голям интерес към опита на София в изготвянето на Стратегията за дигитална трансформация, установяването и функционирането на направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ в рамките на Столичната община, приоритетните градски политики и проекти на звеното, въвличането на заинтересовани страни от бизнеса, академичните среди и неправителствения сектор в дейностите на Иновативна София и още много други теми, свързани с дигиталното и иновативно развитие на София.

Следваща стъпка в проекта е изготвянето на доклад-анализ на зрелостта на София в областта “Е-управление и гражданско участие” на база изводите и предложенията от работните групи с представители и членове на местни асоциации, клъстерни организации и експерти в София, както и с представители на Столичната община. 

Изготвянето на анализа е част от методологията на ЕК по проекта, като екипът ни трябва да завърши този етап от дейностите по ICC и да представи постигнатите към момента резултати до края на февруари. След предоставянето на доклада-анализ на организаторите на проекта от Европейската комисия, ще можем да представим изводите и заключенията от окончателния документ и пред местната ни партньорска мрежа. 

Анализът на местната среда и на приоритетните решения, обсъдени по време на двата семинара с местни заинтересовани страни, ще залегнат във формирането на стратегия (план за действие) за прилагането на тези решения в рамките на ICC. Този план ще бъде следван до края на участието на София в програмата на Европейската комисия през следващите 15 месеца. Това ще е най-същественият документ, разработен от София по проекта, тъй като ще заложи дейностите и резултатите, които градът ще трябва да постигне в рамките на 100 Intelligent Cities Challenge.

Очаквайте до дни още информация за подготвяния документ.