Стратегически документи

brochure-mage

22 May, 2020

Стратегия за дигитална трансформация на София (приета с гласуване в СОС, 11 юни 2020)