Стратегически документи

brochure-mage

22 May, 2020

Стратегия за дигитална трансформация на София (внесена за гласуване в СОС, 22 май 2020)