ИНОВАТИВНА СОФИЯ

Направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ на Столичната община е създадено през 2020 г., за да подкрепи развитието на София като интелигентен, дигитален, иновативен и технологично развит град.
Целта на новото направление и на новия заместник-кмет по дигитализация, иновации и икономическо развитие е да бъде двигател на дигиталната трансформация на София. Да инициира и координира политиките за дигитална трансформация по вертикалите на градското управление, да намали административната тежест, да разработи повече и по-добри електронни услуги за гражданите и бизнеса в София, да разработи платформи за отворени данни и други смарт сити проекти.

ИСКАМЕ СОФИЯ ДА БЪДЕ:

 • Технологичен лидер на Европа, отворен към гражданите и бизнеса.
 • Град, подготвен да се справя с предизвикателствата на бъдещето.
 • Иновативен център, стимулиращ научноизследователския и развойния потенциал на технологичния сектор.
 • Активен създател на пазари за локално разработените продукти и решения.
 • Част от международна мрежа от градове – дигитални лидери.
 • Разпознаваемо място за тестване и внедряване на интелигентни градски решения.

МИСИЯ

 • Да обърнем градската администрация към бизнеса и гражданите.
 • Да повишим качеството на живот в града чрез дигитализация и подобряване на цялостната административна услуга.
 • Да подкрепяме развитието на бизнес климата в София и способността и капацитета на града да привлича инвестиции, човешки капитал и иновации.
 • Да превърнем града в пазар за технологичния сектор и платформа за икономическо развитие, прогрес и иновации.
 • Да подпомогнем иновационния потенциал и технологичните компании в София.
 • Да изграждаме разпознаваем бранд на София и бизнес екосистемата в града.

ЦЕЛИ

 • Да насърчим дигиталната трансформация по всички вертикали на градското управление.
 • Иновативна София да бъде двигател на дейностите по дигитализация и умен град.
 • Да намалим административната тежест, предоставяне на повече и по-добри електронни услуги за гражданите и бизнеса.
 • Да превърнем София в активен създател на пазари и международен хъб, който стимулира иновациите.