Екип 

От името на града, Иновативна София подкрепя развитието на София катo интелигентен, дигитален, иновативен и технологичен град. Свържете се с нас!

Дирекция "Дигитализация, иновации и инвестиции"

Надя Султанова

Искра Йовкова

Марк-Алекс Евтимов

Ана Георгиева