PolicyCLOUD

 

Проект на Европейската комисия за управление на политиките, базирани на данни, чрез технологии в облачни среди. Пълното име на проекта на английски език е: “870675 PolicyCLOUD – Policy management through technologies across the complete data lifecycle on cloud environments”. Градът работи по пилотно използване на европейската облачна инфраструктура за публични администрации. Проектът е по програма „Хоризонт 2020”.

 

 

Цел на проекта

Основната цел на проекта PolicyCloud е да създаде инструмент в облачна среда за моделиране, тестване и управление на политики чрез анализ и визуализация на данни. В дейностите са заложени и разнообразни пилотни проекти, включително и за София.

Срокът за изпълнение на проекта е 3 години, през които София ще работи заедно с още 15 партньора от 9 европейски държави. На 21 януари 2020 г. се състоя встъпителната среща между всички участници. 

Като участник в проекта, София получава безвъзмезден достъп до облачна ИТ инфраструктура на ЕК за събиране, цялостна обработка и анализ на данни. Предвижда се да се използват най-съвременни ИКТ средства за съхранение, обработка и анализ на големи масиви от данни. Ще се извършва анализ на социалната динамика и поведенческите данни, включително ще се взимат решения на база изкуствен интелект по казуси от управлението на градската среда като:

  • управление на отпадъците
  • опазване на чистотата, екология, зелени системи, детски площадки
  • пътна инфраструктура, улично осветление, пътна сигнализация, паркиране
  • нарушаване на обществения ред и други

Чрез участието си в проекта СО ще има възможност да извършва симулации, тестове и  анализ на потенциални политики, като използва различни по вид категории и видове данни. Това ще допринесе общинската администрация да подобри управлението, прилагането и прозрачността при изпълнението на местните политики чрез използването на най-нови технологии.

Участници

Освен София, проектният консорциум включва още 15 партньора, между които Atos (Испания) – координатор, IBM Research (Израел), London Borough of Camden (Обединено Кралство), Socieadad Aragonesa de Gestion Agroambiental (Испания), Instituto Technologico de Aragon (Испания), EGI (Нидерландия), Singular Logic (Кипър), Гръцката мрежа за научни изследвания и технологии (Гърция), Maggioli (Италия), LeanXcale (Испания), Ubitech (Кипър) и други.

На сайта на проекта policycloud.eu ще бъдат публикувани новини на тема публични политики, базирани на данни, както и актуална информация около изпълнението на програмата и дейностите на партньорите.

Други проекти