Предизвикателство 100 интелигентни града

След успеха на програмата „Предизвикателство дигитални градове“ (Digital Cities Challenge – DCC), през март 2020 Европейската комисия даде старт на инициативата „Предизвикателство 100 интелигентни града“ (100 Intelligent Cities Challenge – 100 ICC) – по-мащабен проект, който ще наследи DCC. Като част от вече съществуващата мрежа от градове на DCC, София беше поканена да кандидатства за участие и в новата програма.

Процесът за кандидатстване е отворен и за други български градове, градове и региони от Европейския съюз, както и такива извън него, които желаят да се включат в инициативата. Информация и документи за кандидатстване са публикувани на сайта на програмата intelligentcitieschallenge.eu.

Краен срок за кандидатстване: 29 май 2020 г.

„Предизвикателство 100 интелигентни града“ ще поддържа, засилва и разширява съществуващата мрежа от над 40 града, участвали в проекта DCC. Програмата ще подкрепи градовете в изграждането на екосистеми за интелигентна, зелена и устойчива градска среда и ще постави акцент върху зеления индустриален преход и новите бизнес модели. Ще помогне за прилагането на местно ниво на новите политики на ЕС, напр. чрез местни зелени сделки и усвояване на технологии за по-добър живот. 

Програмата включва:

  • посещения на място, събития, работа в мрежа
  • подкрепа от водещи експерти и ресорни специалисти
  • 30-месечна програма, водена от регионални специалисти и основана на колективния експертен опит, заложен в над 100 стратегии за умни градове, с фокус върху ключови казуси в управлението на градовете – енергия, мобилност, сигурност и много други. 

 

Повече подробности за проекта можете да намерите тук

За участието на София в DCC и ползите от инициативата можете да прочетете тук

Още проекти