Предизвикателство 100 интелигентни града

След успеха на програмата „Предизвикателство дигитални градове“ (Digital Cities Challenge – DCC), през март 2020 Европейската комисия даде старт на инициативата „Предизвикателство 100 интелигентни града“ (100 Intelligent Cities Challenge – 100 ICC) – по-мащабен проект, който ще наследи DCC. Като част от вече съществуващата мрежа от градове на DCC, София беше поканена да кандидатства за участие и в новата програма.

Процесът за кандидатстване беше отворен и за други градове и региони от Европейския съюз, както и такива извън него, които желаят да се включат в инициативата. Освен София, кандидатурите на още два български града – Враца и Хасково – също бяха одобрени за участие в проекта. Подробна информация може да намерите на сайта на програмата intelligentcitieschallenge.eu.

 

За програмата “Предизвикателство 100 интелигентни града” (ICC):

„Предизвикателство 100 интелигентни града“ (100 ICC) e 30-месечна програма, водена от регионални специалисти и основана на колективния експертен опит, заложен в над 100 стратегии за умни градове, с фокус върху ключови казуси в управлението на градовете – енергия, мобилност, сигурност и много други. ICC ще се съсредоточи върху прилагането на стратегии, обща платформа за отворени данни, създаване на пазар за интелигентни градски решения, реализирането на съвместни инвестиции и установяването на нови механизми за международна подкрепа. Участието на София в програмата се координира от екипа на Иновативна София.

Цели на програмата:

Програмата ще поддържа, засилва и разширява съществуващата мрежа от над 40 града, участвали в проекта DCC, и ще я разшири до близо 130 града. Тя цели:

  • да подкрепи градовете в изграждането на екосистеми за интелигентна, зелена и устойчива градска среда
  • да постави акцент върху зеления индустриален преход и новите бизнес модели
  • да помогне за прилагането на местно ниво на новите политики на ЕС, напр. чрез местни зелени сделки и усвояване на технологии за по-добър живот
  • да помогне на Европа да стане лидер в създаването на по-устойчиви, иновативни и социални градове

 

Програмата включва:

  • посещения на място, събития, работа в мрежа
  • подкрепа от водещи експерти и ресорни специалисти
  • консултантска подкрепа от водещи експерти и ресорни специалисти в пет тематични области: участие на гражданите и е-управление (citizen participation and e-government), зелена икономика и местни зелени сделки (green economy and local green deals), повишаване на квалификацията и преквалификация (upskilling and reskilling), вериги за доставки, логистика и икономика на мобилността (supply chains, logistics and the economics of mobility), зелен и дигитален преход в туризма (green and digital transition in tourism)

 

Участието на София в ICC

Фокусът на София по време на проекта ще бъде върху темата “Участие на гражданите и е-управление” (Е-government & Citizen Participation). Чрез ICC градът ще получава персонализирана експертна консултантска подкрепа – лично, онлайн и като част от общност от 100 града – за прилагане на стратегията си за дигитална трансформация и за постигането на конкретен проект, инструмент или процес, който да насърчи интелигентното развитие на София в дадената област.

Работим по методология, разработена от Европейската комисия, и до края на януари 2021 г. се намираме във Фаза 2 на проекта – “Подготовка и оценка” (Preparation & Assessment). По време на тази фаза, съвместно със заинтересовани страни от местната екосистема, се фокусираме върху анализ на настоящото състояние, визия, приоритети и нужди на средата в София, свързани с темата “Участие на гражданите и е-управление”.

Следете сайта ни за новини относно предстоящите семинари и инициативи по проекта през януари 2021 г.!

 

Повече подробности за проекта можете да намерите тук

За участието на София в DCC и ползите от инициативата можете да прочетете тук

Още проекти