Новини

4 Юни, 2020

Данните позволяват обосновани и защитими решения (видео)

Прочетете повече
2 Юни, 2020

Очакваме победителите в Академия за иновации 2020 на 6 юни

Прочетете повече
27 Май, 2020

София е 86-та сред 1 000 града в класацията на StartupBlink “Глобални екосистеми 2020”

Прочетете повече
23 Май, 2020

StartupBlink актуализира стартъп профила на София в новото издание на доклада-класация “Глобални екосистеми 2020”

Прочетете повече
21 Май, 2020

Включваме се в извънредното издание на ВаlRЕасt #Асtіоn іn сrіѕіѕ

Прочетете повече
21 Май, 2020

София ще получи експертна техническа помощ от FutureGov за дизайн и трансформиране на услугите към гражданите и бизнеса

Прочетете повече
21 Май, 2020

Лидери на предприемаческата общност за това как можем да използваме потенциала в страната за преодоляване на кризата

Прочетете повече
14 Май, 2020

COVID-19 Safety Checklist за безопасни условия на труд в условията на продължаващо присъствие на COVID-19

Прочетете повече
8 Май, 2020

Общинският гаранционен фонд стартира нов инструмент в подкрепа на малкия и средния бизнес в София

Прочетете повече