Проекти

Това са проектите, по които работим в момента
Присъединяване към Единния модел за е-услуги
Столичната община започна поетапно присъединяване на районните администрации към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на Държавната агенция за електронно управление (ДАЕУ).
WiFi4EU
WiFi4EU е инициатива на Европейската комисия, която цели да насърчи безплатния публичен достъп до безжичен интернет. Основен потребител са посетителите на обществени пространства като паркове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи навсякъде в Европа.
Предизвикателство 100 Интелигентни града
След успеха на програмата „Предизвикателство дигитални градове“ (Digital Cities Challenge – DCC), през март 2020 г. Европейската комисия даде старт на инициативата „Предизвикателство 100 интелигентни града“ (100 Intelligent Cities Challenge – 100 ICC) – по-мащабен проект, който ще наследи DCC. Като част от вече съществуващата мрежа от градове на DCC, София беше поканена да кандидатства за участие и в новата...
Bloomberg Philanthropies
През 2020 г. София заедно с още 20 европейски града беше поканенa да участва в инициативата Digital Innovation Initiative 2020-2022 на Bloomberg Philanthropies. Тя представлява международно обучение за управление на процесите на дигитална трансформация в европейските градове.
PolicyCLOUD
Пълното име на проекта на английски език е "870675 PolicyCLOUD - Policy management through technologies across the complete data lifecycle on cloud environments". Градът работи по пилотно използване на европейската облачна инфраструктура за публични администрации. Проектът е по програма „Хоризонт 2020”.