Втора среща по проекта ICC със заинтересованите страни в София по темата е-управление и включване на гражданите (E-government and citizen participation)

5 Февруари, 2021

 

Проведохме втори дискусионен семинар „Оценка на зрелостта и разработване на стратегия за решения в областта „Е-управление и включване на гражданите” като част от дейностите по участието на София по проекта на Европейската комисия (ЕК) 100 Intelligent Cities Challenge (ICC). ICC цели да подкрепи и насърчи иновационното и интелигентното градско развитие и включва представители и експерти от над 120 града от цял свят. 

Провеждането на семинари с участието на местни заинтересовани страни е част от методологията по проекта, разработена от ЕК, и работната среща беше второто събитие, организирано от София в рамките на ICC.

Фокусът на срещата беше върху надграждането и допълването на резултатите от първия семинар “Needs Assessment Workshop: E-Government and Citizen Participation in Sofia” за оценка на нуждите на София и на заинтересованите страни в областта “е-управление и гражданско участие”.

Целта на тази втора дискусия беше съвместно с местната екосистема да дефинираме и картографираме конкретни приоритетни решения/инструменти/концепции сред всички предложени по време на на първия семинар. Обсъдихме както т.нар. quick wins (бързи победи), които да могат да бъдат реализирани в рамките на следващите 6 месеца, така и по-дългосрочни проекти, които биха могли да бъдат реализирани преди края на проекта – в следващите 15 месеца.

Както и при първия семинар, приложихме методология и инструменти, специално разработени от ЕК и екипа на ICC за инициативата. Спрямо тях направихме подробен анализ на зрелостта на всички приоритетни решения, сред които SWOT анализ, анализ на начините и ресурсите, необходими за изпълнението им, дефиниране на конкретните стъпки и очакваните резултати и др. 

Анализът на местната среда и на приоритетните решения, обсъдени по време на двата семинара, ще залегне във формирането на стратегия (план за действие) за прилагането на тези решения по проекта ICC, която ще се следва до края на участието на София в ICC през следващите 15 месеца. Това ще е най-същественият документ, разработен от София по проекта, тъй като ще заложи дейностите и резултатите, които градът ще трябва да постигне по проекта. 

Благодарим на участниците в срещата, които споделиха своята ценна обратна връзка с нас – представители и компании, членуващи в Биотехнологичния и здравен клъстер България, Българската асоциация по информационни технологии – БАИТ, Професионалната асоциация по роботика и автоматизация – ПАРА, Българското конгресно бюро – БКБ, Българската работодателска асоциация “Иновативни технологии” – БРАИТ, Българската финтех асоциация – БФА, клъстер “Изкуствен интелект” България, както и експерти от Българския център за нестопанско право – БЦНП, Визия за София и Софияплан, Зелена София, Резонатор, Фонда на фондовете.

Вярваме, че отново проведохме ползотворна дискусия и успяхме да начертаем приоритетните решения, начините за тяхното най-добро изпълнение, както и да сложим началото на изготвяне на конкретен план за прилагането им. 

Изводите и предложенията от двата проведени семинара по проекта ICC ще бъдат включени и в доклада-анализ на зрелостта на София в областта “Citizen participation”, част от методологията на ЕК по проекта, който ще бъде изготвен от екипа на Иновативна София.

Предстои ни да представим основните аспекти на анализа и по време на предстоящата втора ICC City Lab – 4-дневна среща на градовете участници в проекта ICC, която ще се състои между 16-19 февруари 2021 г. Каним ви да се присъедините в 1-я ден на лабораторията. Програмата е отворена за широка публика от 13:00 до 15:30, а останалите 3 дни от събитието са само за участниците в проекта. Линк за регистрация и повече информация за събитието може да намерите тук

Следете сайта ни и профилите ни в социалните мрежи за новини по инициативата.

За нас е много важна готовността, която участниците изразиха да продължат участието си в проекта. Без тяхното съдействие и активна позиция би било невъзможно качественото прилагане на нови механизми, които да оптимизират и разширят участието на гражданите на София по въпросите, свързани с развитието на града, във вземането на решения и в контрола по прилагането им.