Инициатива на Bloomberg Philanthropies за управление на дигиталната трансформация

 

През 2020 г. София заедно с още 20 европейски града беше поканенa да участва в инициативата Digital Innovation Initiative 2020-2022 на Bloomberg Philanthropies. Тя представлява международно обучение за управление на процесите на дигитална трансформация в европейските градове.

Целта на програмата е:

 • да помогне на европейските градове да предоставят цифрови услуги с високо въздействие и да споделят научените уроци с други градове по света
 • да ускори въвеждането на цифрови иновации в градовете с цел подобряване на ключовите услуги и постигане на по-добри резултати за жителите
 • да подкрепи градските лидери в по-нататъшното развитие на важни умения за стимулиране на дигиталната трансформация

По време на двугодишната програма се очаква градските екипи да придобият уменията и мрежата от контакти, необходими за справяне с предизвикателствата на бъдещето и да развият още повече услуги.

 

 

 

Участници

Инициативата е насочена към лидерите в градското управление и политиките за градска дигитализация и иновации от 21 европейски града.

Град София ще бъде представен от Владимир Данаилов, първия заместник-кмет на София по дигитализация, иновации и икономическо развитие, и Елица Панайотова, координатор на проекта “Зелена София”.

Участниците в проекта ще имат достъп до специализирана мениджърска образователна програма, предоставена от Harvard Business School и факултета Harvard Kennedy School. Нейната цел е да укрепи уменията, необходими за управление на цифрови иновации в съответните градове.

 

 

 

Двегодишната програма ще предостави на 21-те участващи града:

 • експертна техническа поддръжка и помощ
 • серия от лични и виртуални срещи с лидери на дигиталната трансформация
 • достъп до мрежа от градски лидери
 • обучение от водещи световни експерти в областта на иновациите с цел подобряване на ключовите услуги за жителите
 • възможност за участие в проекти, кандидатстване за безвъзмездни средства за финансиране и кандидатстване за програми за професионално развитие на ръководителите на градските управи

Какво следва

Началото на инициативата беше поставено през януари 2020 г. В началото на програмата градовете ще трябва да оценят организационната си зрялост за използване на цифрови технологии и да идентифицират възможности за усъвършенстване на своите възможности, включително:

 • дигитална визия
 • управление
 • разработване на технологични системи
 • подходи към ориентиран към потребителя (user-centric) дизайн
 • изграждане на инфраструктура за използване на данни

Очаквайте скоро повече информация за участието на София в инициативата!

Bloomberg Philanthropies

Bloomberg Philanthropies инвестира в 510 града и 129 държави по света и се фокусира върху пет ключови области за създаване на трайна промяна: изкуство, образование, околна среда, правителствени иновации и обществено здраве.

През 2018 г. Bloomberg Philanthropies обяви новата програма за дигитални иновации като разширение на текущите усилия на организацията да изгради капацитет за иновации, работа с данни и сътрудничество в градовете по света.

Още проекти