ПРИНЦИПИ НА РАБОТА

Дигитализацията е важен инструмент за икономическо развитие. Дейността на направление “Дигитализация, иновации и икономическо развитие” се води от 7 главни принципа, които подкрепят процесите, свързани с дигиталната трансформация на града, и развитието на София като интелигентен, дигитален, иновативен и технологично развит град.

Решения, базирани на нуждите на гражданите,
а не на наличието на дадена технология

 

Какво имаме предвид?

Това че дадена технология съществува, не означава, че задължително ще я приложим.

Защо е важно?

В ситуация, в която градовете работят с ограничени ресурси, е важно да приоритизираме въвежданите решения въз основа на това от какво гражданите наистина се нуждаят, а не просто да внедряваме дадени технологии, защото са налични или нови.

 

Ангажиране на заинтересованите страни

 

Какво имаме предвид?

Или го правим заедно, или изобщо не го правим.  

Защо е важно?

Решенията, свързани с дигитализацията, трябва да се основават на широк спектър от мнения и на консенсус сред гражданите.

 

Поставяне на гражданите “в центъра”

 

Какво имаме предвид?

Това е лесно. Гражданите трябва да са в центъра на дигитализацията. Това означава да разработваме и развиваме услугите, като се съобразяваме с начина, по който хората ги използват.  

Защо е важно?

Всяка година хората влагат хиляди и хиляди часове, за да попълват бланки и за да разберат административния жаргон и вътрешните процеси в общината. Вярваме, че трябва да бъде обратното. Градът трябва да разбира как гражданите използват предлаганите услуги, какви са техните нужди и как най-добре да ги обслужи. 

 

Холистичен подход

 

Какво имаме предвид?

Това означава, че не работим “на парче” – така няма как в последствие да открием, че парчетата не си пасват и не ни дават общата картина.

Защо е важно?

В Столична община се използват множество системи. Ако броим и общинските фирми, броят им е още по-голям. Не можем да имаме дигитален град, ако тези системи не “общуват” помежду си по безупречен начин. Също така е важно общината да разполага с данните, които тези системи генерират, за да базира на тях много от своите решения и политики.

 

Съвместимост на данните

 

Какво имаме предвид?

Наборите от данни на различните общински отдели и дружества да са в съвместими формати.

Защо е важно?

Данните са новото злато. Използването на данните, които ние като град вече събираме (за трафик, качество на въздуха и други), може да ни помогне да направим много подобрения. По този начин можем да създадем повече продукти и услуги.

 

Реинженеринг на процеси

 

Какво имаме предвид?

Ние трябва да преосмислим и да се заемем с реинженеринг на много от вътрешните и външните процеси, за да ги направим по-лесни за използване.

Защо е важно?

Дигитализирането на вече наличните процеси често пъти не дава търсения отговор, а просто прехвърля старите проблеми на нов носител.

 

Без зависимост от определен доставчик

 

Какво имаме предвид?

Понякога компаниите предоставят ключова инфраструктура, която прави евентуалната смяна на доставчика невъзможна. Ако зависим от определен доставчик, бихме останали извън реалния пазар на продукти и услуги, използвайки стара технология много по-дълго, отколкото би трябвалo.

Защо е важно?

Важно е да се предотврати това, за да можем спокойно да променяме и надграждаме системите ни, както и за да можем да включваме повече местни компании в процесите на дигитализация на града.