Доклади и брошури

Научете повече за дигитална и иновативна София

brochure-mage

9 November, 2023

Доклад дирекция "Дигитализация, иновации и икономическо развитие" 2020 -2023
brochure-mage

16 December, 2020

Мапинг-матрица на конгресния и MICE сектор в София
brochure-mage

10 November, 2020

GovTech Matrix Sofia 2020
brochure-mage

8 October, 2020

Sofia Fintech Mapping 2020
brochure-mage

13 May, 2020

Списък за безопасност по време на COVID-19
brochure-mage

28 March, 2020

Бизнес справочник – София 2020
brochure-mage

27 March, 2020

Качеството на живот в София
brochure-mage

27 March, 2020

Оценка на ефекта от COVID-19 върху икономиката на София