Доклади и брошури

Научете повече за дигитална и иновативна София

 

 
brochure-mage

8 October, 2020

Sofia Fintech Mapping 2020
brochure-mage

13 May, 2020

Списък за безопасност по време на COVID-19
brochure-mage

28 March, 2020

Бизнес справочник – София 2020
brochure-mage

27 March, 2020

Качеството на живот в София
brochure-mage

27 March, 2020

Оценка на ефекта от COVID-19 върху икономиката на София