Програмата “Women TechEU” подпомага високотехнологични стартъпи, ръководени от жени

23 Август, 2021

Европейската Комисия стартира нов проект Women TechEU, насочена към високотехнологични стартъпи, ръководени от жени, заемащи висока ръководна длъжност към момента на подаване на предложението за кандидатстване. Постигането на Съюз за равенство, който насърчава равенството между половете във всички сфери на живота, е един от основните приоритети на Европейската комисия. Комисията работи с държавите членки и асоциираните държави, за да насърчи жените в лидерството и да преодолее разликата между половете в технологиите и иновациите.

Мария Габриел, комисар по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта сподели:

„Чрез Women TechEU искаме да увеличим броя на стартиращите фирми, ръководени от жени, и да създадем по-справедлива и по-просперираща европейска дълбоко технологична екосистема. Вярваме, че днешната подкрепа за основатели на високи технологии ще увеличи шансовете им за успех и ще засили цялостната европейска иновационна екосистема, като привлече повече женски таланти.“

Схемата е финансирана по работна програма „Европейска иновационна екосистема“ на Хоризонт Европа и предлага първокласен коучинг и наставничество на жени-основателки на високотехнологични компании, както и целенасочено финансиране за подпомагане на тяхното бизнес развитие на следващо ниво. В допълнение одобрените компании ще бъдат подпомогнати под формата на индивидуално безвъзмездно финансиране в размер на 75 000 EUR и ще имат възможността да участват в специални дейности, организирани от мрежата на InvestEU и Enterprise Europe Network.

Крайния срок за кандидатстване по програмата е 10 ноември до 17:00 ч. СЕТ и заявленията могат да се предадат чрез Funding and Tenders Profile.

Пилотната програма, стартирала на 13 юли, ще подкрепи до 50 стартиращи предприятия, започвайки през предстоящата 2022 година. Повече информация и достъп до често задавани въпроси, ще откриете тук.