Стратегически документи

brochure-mage

22 October, 2020

План за действие по изпълнение на Стратегията за дигитална трансформация на София (приет с гласуване в СОС, 22 октомври 2020)
brochure-mage

22 May, 2020

Стратегия за дигитална трансформация на София (приета с гласуване в СОС, 11 юни 2020)