Възможности за финансиране

 

Enterprise Europe Network към Българската търговско-промишлена палата отправя покана за участие в безплатни онлайн бизнес срещи в рамките на „Дни за технологично и бизнес сътрудничество“, които ще се проведат между 12 – 15 април 2021 по време на Hannover Messe 2021. Фокусът на събитието е върху Индустрия 4.0 и решения за умно производство, ресурсно и енергийно ефективни производствени технологии, устойчива енергия и мобилност, измервателни уреди. Участниците ще могат да представят своите проекти, продукти или ноу-хау и да се срещнат с нови бизнес, търговски, технологични и изследователски партньори. Срокът за регистрация е до 4 април 2021 г. Още информация и линк за заявка за участие може да намерите тук

Европейската комисия предлага безплатни консултантски услуги чрез Horizon Results Booster – пакет от безплатни специализирани услуги за организации и консорциуми, бенефициенти в рамките на 7-мата рамкова програма (FP7) и Horizon 2020 (текущи или приключили). Сред услугите са консултации за подобряване на съществуващата стратегия за експлоатация на резултатите, разработване на бизнес план и излизане на пазара, стратегии за комерсиализация и достъп до финансиране. Още за програмата вижте тук.

Започнаха първите покани по програмата на Европейския научноизследователски съвет по линия на „Хоризонт Европа“ новата Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации за периода 2021-2027 г. Финансирането е на обща стойност 1,9 млрд. евро за субсидии за най-добрите изследователи от цял свят, които искат да работят в Европа за създаването на преломни научни и технологични открития, които могат да послужат за основа на нови отрасли, пазари и социални иновации на бъдещето.

Отворени и предстоящи покани:

  • От 25 февруари е отворена поканата за Starting Grants ERC-2021-StG за подкрепа на изследователи, които създават свой собствен независим екип или програма. Бюджетът е в размер на 619 млн. лв., а срокът за кандидатстване е до 8 април 2021 г.
  • На 11 март ще бъде обявена поканата за Consolidator Grants ERC-2021-CoG за утвърдени изследователи, които консолидират свой изследователски екип или програма. Бюджетът е 633 млн. евро, а срокът за кандидатстване 20 април 2021.
  • На 20-ти май се очаква поканата за Advanced Grants AdG за водещи изследователи, с бюджет 626 млн. евро и срок за кандидатстване до 31 август 2021 г.

Българската търговско-промишлена палата съвместно с Европалати организира представяне в България на инициативата GLOBAL EUROPE. Уебинарът ще се проведе на 9 март 2021 г. от 11 часа в платформата Zoom.

Ще бъдат представени ключови проекти, финансирани от Европейската комисия, които подпомагат европейския бизнес. Участниците ще получат повече информация за споразуменията за свободна търговия на ЕС, възможностите за достъп до финансираните от ЕС ефективни, безплатни и професионални услуги в помощ на интернационализацията на българския бизнес на пазари като Латинска Америка, Китай, Индия, Турция и източноевропейските страни. Регистрация можете да направите тук.