Серия от семинари в рамките на Biotech Atelier 2020

На 25 септември 2020 г. Pharmalex подготвя серия от работни семинари за ATMP (Лекарствени продукти за модерна терапия/Advanced Therapy Medicinal Products), в които редица експерти в областта ще споделят най-добрите практики, щe обсъждат и провокират въображението на публиката относно текущите предизвикателства и бъдещия потенциал на ATMP.

Лекарствените продукти за модерна терапия се превърнаха в нов клас биологични продукти с огромен потенциал за лечение на рак и редки заболявания, при които вариантите за лечение са ограничени или напълно липсват.

Освен уникалните възможности, които тези продукти демонстрират, има някои ключови предизвикателства, свързани с разработването на този тип иновативни и обещаващи терапии, в това число регулаторни, научни, производствени и търговски.

Някои от темите:

– Неклинични и CMC (Химия, производство и контрол/Chemistry, manufacturing and control) предизвикателства с реални казуси

– Пазарен потенциал на ATMP

– Производствени перспективи

– Реимбурсиране

Biotech Atelier 2020 преминава в изцяло виртуален формат с обещаваща програма и лектори и с широко международно участие.