Професиите и уменията на бъдещето според годишния доклад “Future of Jobs Report 2020” на Световния икономически форум

 

 

Световният икономически форум публикува третото издание на своя Доклад за бъдещето на заетостта за 2020 г. (Future of Jobs Report 2020), който отразява професиите и уменията на бъдещето. Анализът се основава на проучване сред бизнес лидери и специалисти по човешки ресурси от цял ​​свят. Не е изненадващо, че тази година докладът се фокусира върху ефекта от свързаните с пандемията сътресения и в контекста на дългосрочните тенденции за динамично навлизане на технологиите.

Основни констатации на доклада

Автоматизацията на дейности напредва по-бързо от очакваното и ще измести 85 милиона работни места през следващите пет години. Според доклада, до 2025 г. внедряването на технологии от компаниите ще трансформира професиите, работните места и уменията – около 43% от омпаниите очакват да намалят работната си сила, 41% планират да разширят използването на външни изпълнители за специализирани дейности, а 34% планират да разширят работната си сила. Така след пет години работодателите ще разделят работата между хората и машините приблизително поравно.


Навлизането на роботите ще създаде 97 милиона нови работни места. Ще се появят нови роли в технологичния сектор (например, в сферата на изкуствения интелект – AI), както и в дейностите, свързани със създаване на съдържание (като управление на социални медии и създаване на съдържание). Нововъзникващите професии отразяват по-голямото търсене на специалисти в области като зелена икономика, управление и анализ на данни, изкуствен интелект др. Нови роли се появяват и в инженерството, облачните технологии и разработването на продукти. Работните места на бъдещето подчертават продължаващото значение на човешкото взаимодействие в новата икономика чрез роли в сфери като обществени грижи, маркетинг, продажби и създаване на съдържание. Важни остават роли, които предполагат способност за работа с различни по тип и произход аудитории. 

През 2025 г. аналитичното мислене, креативността и гъвкавостта ще бъдат сред най-търсените умения. Работодателите смятат, че през следващите години от голямо значение ще бъдат способността за критично мислене, анализ и решаване на проблеми. Сред новите търсени качества са умението за самоуправление, проактивно отношение към продължаващото обучение, устойчивост на стрес и адаптивност.

Около 84% от работодателите са настроени към бърза дигитализация на работните процеси, включително и по-нататъшно изглаждане на процесите за работа от разстояние. Най-голям брой мениджъри споделят, че са напълно в състояние да поддържат отдалечена работа за 44% от работната сила. В същото време 78% от бизнес лидерите очакват известно негативно въздействие върху производителността на работниците и много предприятия предприемат стъпки, за да помогнат на служителите си да се адаптират и възвърнат продуктивността си. Всичко това означава, че дистанционната работа е ще продължи да бъде част от работния процес на компаниите.

Още ключови констатации и връзка към пълния доклад може да намерите тук.

(Резюмето е на Саадия Захиди, управляващ директор на Световния икономически форум и ръководител на Центъра за нова икономика и общество към Форума)