Better Factory приема кандидатури от производствени МСП, технологични компании и експерти в промишления дизайн за съвместни разработки и финансиране на най-добрите проекти

 

 

ИКТ Клъстер отправя покана към компаниите да проучат възможностите по проекта Better Factory, финансиран по програма Horizon 2020 на Европейския съюз. Инициативата е насочена към производствени малки и средни предприятия, технологични компании и експерти в промишления дизайн. Те ще получат достъп до едногодишна съвместна програма, в рамките на която заедно ще работят по тестване на продукти и процеси с изцяло обновен дизайн. Производствените МСП ще получат възможност да преработят своето текущо продуктово портфолио заедно с ментори от бизнеса и изкуствата и с технологични експерти, за да реализират продуктови иновации, които отговарят на актуалните изисквания на пазара.

Приоритетно е тестването на разработки в секторите: пластмаса и каучук, мебели и дърво, храни и земеделие, строителство, метал и машини, текстил и кожа.

Проектът Better Factory ще даде възможност на производствените предприятия да навлязат на нови пазари с персонализирани продукти или портфолио от услуги, а на дизайнерите с индустриален опит да създадат нови бизнес модели за себе си и да достигнат до нови потенциални клиенти. Доставчиците на технологии ще могат да достигнат до нови потенциални клиенти и да тестват нови решения в реални среда с нисък финансов риск. Осемте най-успешни проекта ще получат в края на програмата финансиране в размер до 200 000 евро и поддръжка на премиум услуги за период от 12 месеца.

Одобрените фирми ще могат да се регистрират в платформата Robotics and Automation Marketplace (RAMP) и ще преминат в етап на избор на подходящи партньори за провеждането на съвместните проекти. Експерти на Better Factory ще съдействат на приетите участници в сформирането на екипите.

Подборът на участващите компании започва с подаване на Заявление за интерес. Заинтересованите фирми могат да намерят повече информация и линк за кандидатстване тук.

Крайният срок за подаване на заявления за участие е 18 март 2021 г.

За съдействие в процеса на кандидатстване можете да се обръщате и към екипа на ИКТ Клъстер: Анна Найденова, anna_naydenova@ictcluster.bg.