Отворена процедура към МСП за финансиране на продукти и услуги, базирани на данни

 

ИКТ КЛЪСТЕР информира за старта на Отворена процедура по кандидатстване на МСП за разработване или подобряване на продукти и услуги, базирани на данни. 

 

Избраните МСП ще получат:

  •  60 000 евро за внедряване на своите иновативни решения 
  • техническа и бизнес подкрепа
  • популяризиране и промотиране на бизнеса им

Инициативата е на проекта EUHubs4Data на Европейската комисия и е със средства по Програма Horizon 2020. Подробна информация за кандидатстване ще намерите тук.

 

Изисквания към кандидатурите

  • Иновативна идея за разработване на продукт или услуга, свързани с управление на данни (с готовност за пазарна реализация в срок до 9 месеца).
  • Компаниите трябва да изберат поне две услуги от два различни доставчика, които могат да подпомогнат реализацията на идеята. Изборът става от каталога тук.
  • Предложеното решение, свързано с управление на данните, трябва да отговаря на едно от предизвикателствата, поставени от European Data Spaces (стр. 21-22 от документа тук).
  • Участващите МСП трябва да са създадени в една от държавите-членки на ЕС или държавите свързани с Н2020.

За повече информация можете да се включите и в информационната среща на 12 януари. 

Регистрация направете тук.