Нова Агенция за иновации ще финансира проекти за наука, иновации и дигитално управление

 

Новоучредената Агенция за иновации ще поеме финансирането на проекти за наука, иновации и дигитално управление. Тя ще управлява европейски средства в размер на 860 млн. евро по програма, наречена НИИДИТ. Абревиатурата идва от “Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация” и е нарочно търсена асоциация с “need it” от английски език.

Основна цел на програмата НИИДИТ ще бъде да накара бизнеса и науката да работят заедно и да насърчаватрансфера на технологии. Досега такива дейности бяха разпределени между Министерство на образованието (с програма “Наука и образование за интелигентен растеж”) и Министерство на икономиката (с програма “Конкурентоспособност”).

Подобни на новата Агенция за иновации са държавни структури като швейцарската Innosuisse и британската Innovate UK – звена, които отговарят за връзката между науката и пазара, улесняват технологичния трансфер от университетите към компаниите и подпомагат пазарната реализация на нови идеи. 

С програмата си НИИДИТ ще насочва средства към бизнеса и научните среди, ще работи с центровете за върхови постижения и центровете за компетентност, създадени със средства от досегашната научна програма, ще цели трансформация на българската икономика към такава с добавена стойност. При кандидатстване за финансиране Агенцията ще изисква проектът да е в съвместно участие с организация от частния сектор.