Местните компании са поканени да се включат в картографирането на AI екосистемата в България

 

Trending Topics SEE, Vangavis и Клъстер Изкуствен Интелект България / AI Cluster Bulgaria работят по обстоен доклад за участниците, силните страни и възможностите пред #AI екосистемата в България. 

Документът ще картографира организациите, които прилагат Изкуствен интелект у нас. Целта на доклада ще е да представи най-пълния и обстоен анализ на средата, да привлече вниманието към най-изявените разработки и компании, да изследва как AI прониква в ежедневието на хората, каква техническа експертиза трябва да имат инженерите в сектора, каква е ситуацията на пазара на труда, къде са потенциалът и критичните точки за развитие в областта на Изкуствения интелект у нас. 

За да направят изследването възможно най-задълбочено, Trending Topics и партниращите организации искат да почерпят данни директно от средата и отправят покана към компаниите да попълнят специално създадената за нуждите на анализа анкета, като всяка участвала компания ще бъде включена в доклада. 

За целите на изследването, определението за AI компания включва организацията да разработва решение чрез използването на Изкуствен интелект и поне един инженер в екипа да има опит в области като машинно обучение, анализи на големи данни, НЛП Computer Vision или други технологични подсегменти на AI.

Няма да бъдат допускани компании, които не използват директно AI решения, а само прилагат термина като маркетингов инструмент, както и такива, които използват или препродават разработки от трети страни. 

Организациите, които сега навлизат в сегмента и имат бъдещи планове в областта, ще бъдат включени в отделна категория на доклада – „To Watch“.

Ако сте компания, която прилага в бизнеса си решения, базирани на Изкуствен интелект и искате да видите вашия бранд в анализа на сектора у нас, попълнете анкетата и заявете мястото си на българската AI карта.

Още подробности и линк към анкета можете да намерите тук.