GATE подписа споразумение за сътрудничество със Столичната община

 

Институтът GATE и Столичната община подписаха споразумение за сътрудничество в изграждането на нови модели на взаимодействие между висшето образование и общинската администрация. Съвместните дейности ще са фокусирани върху обмена на данни и изграждането на т.нар. City Living Lab на GATE, както и върху подкрепа за прилагането на Стратегията за дигитална трансформация на София. В бъдеще се очаква сътрудничеството да се разшири и с нови области от общ интерес.

City Living Lab е лаборатория, която ще работи с данни в реално време за градската среда, трафика, въздуха и др. и чрез 3D “Цифров двойник на града” (City Digital Twin) ще проектира, тества и анализа градски процеси и явления. Столичната община ще съдейства за структурирането, съхранението, обработката и визуализацията на данни, свързани с градоустройството и архитектурата, околната среда и транспортната мрежа на града, както и за изграждането на единна платформа за данни.

Реализацията на City Digital Twin е първи по рода си проект за България, в който партньор е и Иновативна София. Още за проекта ще намерите в публикацията ни тук, а примери за симулации на шумово замърсяване, движение на въздуха и др. може да гледате в YouTube канала на GATE.

Началото на проекта GATE – „Големи данни за интелигентно общество“, беше дадено точно преди година като съвместна инициатива на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, който е координатор по проекта, и на университета Чалмърс, Швеция и Чалмърс Индустриални Технологии, Швеция. Подробна информация за дейностите и постиженията на института от първата година на неговото основаване може да намерите тук.