Фондът на Европейския иновационен съвет за дялово участие в иновативни компании става самостоятелен орган

 

Фондът на Европейския иновационен съвет (EIC) става самостоятелно функциониращ орган. Фондът подпомага с финансиране от 0.5 до 15 милиона евро компании с пробивни иновации и с включване в програмата EIC Accelerator, която предлага смесена финансова подкрепа – безвъзмездна помощ и собствен капитал. 

Така за първи път Европейската комисия ще прави директни дялови инвестиции между 10% до 25% в стартиращи компании. 

Дяловете на ЕК ще се управляват от Европейската инвестиционна банка, в качеството й на съветник на Комисията. С това EIC ще увеличи рисковите инвестиции в компании в начален етап на развитие и ще компенсира разликата между Европейския съюз, където рисковите инвестиции остават на ниски нива, и глобалния пазар, където те са чувствително по-високи.

Мария Габриел, комисар по Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж:

„Фондът EIC е първият по рода си за ЕС и ще помогне на най-иновативни европейски стартиращи компании и МСП бързо да изнесат своите иновативни продукти на европейските и световните пазари, като същевременно отглеждат своите компании и талант в рамките на ЕС. В момента губим много потенциал за икономически растеж и работни места, заради това че на тези компании се гледа като на твърде висок риск за частния пазар на рисков капитал.”

От старта на пилотното издание на EIC Accelerator Pilot през есента на 2019 г. Общо 102 стартиращи компании и малки и средни предприятия от всички технологично интензивни сектори (здравеопазване, дигитализация, енергетика и др.) са подкрепени с дялови инвестиции в общ размер на 400 милиона евро. Още компании ще бъдат допуснати до акселераторската програми през месеците юли и ноември тази година. Компаниите са в областите, заложени в “Зелената сделка” и в момента са в процес на оценяване от Европейската инвестиционна банка в качеството й на съветник на Фонда на Европейския иновационен съвет.

От догодина Фонд EIC ще се финансира по линия на Horizon Europe – Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации (2021-2027). В зависимост от търсенето и качеството на предложенията, се очаква поне една трета от бюджета на EIC, понастоящем предложен в размер на 10 милиарда евро, да бъде под формата на собствен капитал, управляван от фонда на EIC. В допълнение, фондът ще увеличи финансирането за иновации с високо въздействие чрез привличане на частни инвестиции, съвместно инвестиране с фондове за рисков капитал, национални банки, корпоративни фондове и други частни инвеститори.

Освен финансирането със собствен капитал, компаниите, подкрепяни от EIC Accelerator, ще получават безвъзмездно финансиране до 2,5 милиона евро и ще имат достъп до наставничество, бизнес коучинг и провеждане на срещи с инвеститори, корпорации и предприемачи. 

За повече информация как да се включите, списък на компаниите в програмата EIC Accelerator и факти за Фонд EIC, последвайте този линк.

Източник: Официално изявление на Европейската комисия