Европейската комисия с първи директни дялови инвестиции в стартиращи компании

 

Европейската комисия обяви първата си директна дялова инвестиция в стартираща компания от Европа. Това е френската CorWave, а Комисията е в процес на финализиране на сделки с още 41 високоиновативни стартиращи малки и средни предприятия. Инвестициите се реализират през новия Фонд на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ) и 178 млн. евро ще бъдат вложени в разширяване на мащаба на водещи до пробив иновации в области като здравеопазване, кръгова икономика, изкуствен интелект, проптех и др.

Срещу инвестициите АК ще получава между 10% и 25% дял от компаниите, а при успех на стартъпите и продажба на акциите (exit), възвърнатите средства ще бъдат реинвестирани в следващи иновативни проекти.

Тази първа директна дялова инвестиция на ЕК е важна, защото използва комбинирано финансиране – безвъзмездни средства и капиталови инвестиции и цели да преодолее недостига в Европа на рисков капитал за компании в начален етап на развитие. “В Европа има много иновативни компании, но по пътя към пазарна реализация те изпитват недостиг на капитал и често остават малки или се преместват извън Европа”, се казва в съобщението на ЕК

ЕСИ е създаден през юни 2020 г. и чрез фонда Европейската комисия иска да реализира преки дялови и квази-дялови инвестиции в размер от 500 000 до 15 млн. евро в европейски стартъпи и МСП. На настоящия етап фондът осъществява инвестиции, комбинирани с безвъзмездни средства -като част от смесеното финансиране по линия на пилотния инструмент „Ускорител“ на ЕСИ. Максималният размер на предоставеното финансиране (безвъзмездни средства и капиталови инвестиции) може да достигне 17,5 млн. евро.

За повече информация:

Европейски съвет по иновациите – възможности за инвестиции

Уебсайт на Европейския съвет по иновации.

Изображение: https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm