Европейска стратегия за възстановяване след COVID-19: шест ключови области в отговор на кризата

 

Нов документ на Европейския алианс DIGITAL SME очертава ключовите области, върху които държавите трябва да се фокусират, за да се възстановят от кризата. Документът “Европейска стратегия за възстановяване след COVID-19: шанс за устойчива дигитална трансформация” (Europe’s COVID-19 Recovery Strategy: a Chance for Sustainable Digital Transformation) се фокусира върху шест приоритета: подкрепа за ликвидност, цифрови умения, инвестиции, киберсигурност и стандарти, цифров суверенитет и данъчно облагане.

Позицията на Алианса е, че вместо да превърне малките и средни предприятия в минимално квалифицирани крайни потребители на ИКТ решения, кризата може да бъде началото на цялостен и устойчив процес за тяхната дигитална трансформация, ако Европа предприеме решителни действия. 

Според документа, макар дигитализацията на европейската икономика да е започнала много преди COVID-19, вирусът става причина за драстично ускоряване на процеса. Компаниите, които преди са подхождали колебливо към дигитализацията на бизнеса си, сега нямат друг избор, освен да въведат промени, ако искат да продължат да функционират. 

В частта за дигитален суверенитет документът отбелязва важността от създаването на национални / европейски платформи за събиране и мащабиране на решения срещу COVID-19. Алиансът вече е създал такава платформа, в която събира цифрови решения, предоставени от европейските МСП. Сред тях са решения за дистанционна работа в мрежа, телемедицина, 3D принтиране, юридически инструменти и др. Позицията на Алианса е, че тези решения трябва да бъдат мащабирани и предоставени на предприятията, които се нуждаят от тях. 

Прегледайте цифровите решения и услуги в платформата Дигитални решения по време на COVID-19  и потърсете инструменти, които ще подобрят конкурентноспособността ви в новата ситуация. Някои компании предлагат своите решения безплатно. Ако не намирате подходящо решение сред досега включените в платформата, може да опишете конкретното предизвикателство, пред което вашата компания е изправена, а други участници в платформата да предложат/разработят решение за проблема ви. Може да се включите в платформата и като изпратите описание на решение, което вашата организация е разработила в контекста на кризата от COVID-19.

Пълния документ на DIGITAL SME може да прочетете тук.

***

Европейският алианс DIGITAL SME е най-голямата мрежа от малки и средни ИКТ предприятия в Европа. Алиансът обединява усилията на 30 национални и регионални асоциации за МСП от държави-членки на ЕС и съседните държави и поставя дигиталните МСП на фокус в приоритетите на ЕС.