Биотехнологичен и Здравен Клъстер България с нови ключови партньорства

 

Няколко ключови партньорства сключи екипът на Биотехнологичния и здравен клъстер България през последните месеци. 

Със Столичната община и София Тех Парк Клъстерът подписа Меморандум за сътрудничество, който ще постави началото на първия по рода си у нас БиоЦентър София. Той ще бъде зона, в която учени, предприемачи, студенти, стартъпи в сектора и новатори ще могат да намерят подходяща експертна среда, подкрепа за развитие на проекти, достъп до нови пазари, технологии и специализирани услуги с цел да се подпомага тяхното устойчиво развитие и конкурентоспособност.

Дейностите на БиоЦентър София ще инициират партньорства и общи проекти между академичната, изследователската, индустриалната и регионалната общности и ще целят да позиционират София на международната карта в областта на биотехнологиите и науките за живота. Сред първите проекти на Центъра ще бъде проучването и изготвянето на анализ на съществуващия капацитет и ресурс в страната в областта на биотехнологиите.

На международно ниво Клъстерът реализира други две ключови партньорства – с глобалната платформа за цифрово здраве ECHAlliance (European Connected Health Alliance) и с Oxentia – глобалната компания на Оксфорд за управление на иновации и комерсиализация на технологии.

ECHAlliance е глобален конектор на заинтересовани страни в областта на дигиталните здравни технологии и обединява в мрежа алианси от 78 държави, 16,500 експерти от правителствения, здравния и частния сектор, водещи компании в областта, пациентски организации, инвеститори. Организацията развива глобалната екосистема, политиките и регулациите в сферата, организира международни събития и инициативи за обмен на знания и трансфер на технологии. В сайта на Алианса вече има страница за дейностите на Биотехнологичен и Здравен Клъстер България и се публикуват новини от местната екосистема. 

Споразумението с Oxentia цели обмен на знания и иновации между Великобритания и България, интернационализация, трансфер на технологии, подкрепа към иновативни предприятия в сектора, както и подобряване на дейността на академичните среди и центровете за върхови постижения.