България е на 44-то място сред 193 държави в индекса ‘E-Government Survey 2020’ на ООН

 

България e 44-та сред 193 държави в Индекса за развитие на е-правителство (E-Government Survey 2020) на ООН. За първи път страната ни влиза в категорията на страните с много висока степен на развитие на електронното управление. В тази група влизат държавите с оценка над 0.75, а тази на България е 0.7980. 

Докладът отбелязва, че заедно със страните от европейската регионална група страната ни демонстрира последователност и напредък в разработването на стратегически документи в областта на електронното управление и в координацията и предоставянето на електронни услуги. България бележи осезателен напредък и в индекса за е-участие и се изкачва с цели 12 позиции – от 35-то до 23-то място.

Броят на държавите членки на ООН в групата с много висока степен на развитие на е-управление се е увеличил от 40 на 57, което представлява 43% ръст между 2018 и 2020 г.

От 18-те държави, влезли за първи път в групата с много висок индекс на развитие на е-правителство (E-Government Development Index – EGDI), четири са в Америка – Аржентина, Чили, Бразилия и Коста Рика, седем са в Азия – Саудитска Арабия, Китай, Кувейт, Малайзия, Оман, Турция и Тайланд, и седем са в Европа – Чехия, България, Словакия, Латвия, Хърватия, Унгария и Румъния.

Лидери с най-голям напредък в електронното управление според E-Government Survey 2020 са Дания, Република Корея, Естония, Финландия, Австралия, Швеция, Великобритания и Северна Ирландия, Нова Зеландия, САЩ, Холандия, Сингапур, Исландия, Норвегия и Япония.

Профилът на страната ни може да разгледате тук

Пълния доклад може да намерите тук.

Развитието в е-управлението в глобален план

В глобален план, развитието в сферата на електронното управление продължава да напредва, като средната глобална стойност на EGDI се увеличава от 0,55 през 2018 г. до 0,60 през 2020 г. Напредъкът е очевиден дори сред страни със специфична политико-икономическа ситуация, слабо развити държави и малки островни развиващи се страни. С 57% се е увеличил броят на страните с по-нисък среден доход, но с високи нива на електронно развитие. 

Близо 80% от държавите членки на ООН предлагат специализирани цифрови услуги за младежи, жени, възрастни хора, хора с увреждания, мигранти, хора, живеещи в бедност, и др. Повечето държави използват онлайн платформи за обществени поръчки и за набиране на държавни служители. 

За Индекса за развитие на е-правителство на ООН

Проучването на електронното управление се провежда от ООН на всеки две години. Документът разглежда как е-правителството улеснява предоставянето на услуги в 193-те държави членки на ООН. Проучването е признато като един от ключовите инструменти за класиране и картографиране в помощ на цифровата трансформация в страните по света.

Проучването е единственият глобален доклад, който оценява състоянието на електронното управление на всички държави членки на ООН и измерва ефективността на е-управлението при предоставянето на обществени услуги. Индексът идентифицира страните и регионите, в които все още не се използва пълният потенциал на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и електронното управление.