2 мил. евро за проекти за дигитално включване от Google.org Impact Challenge CEE

 

Отворена за кандидатстване е програма на Google.org Impact Challenge за проекти, насочени към преодоляване на цифровото разделение и насърчаване на приобщаващ икономически растеж. С 2 милиона евро ще бъдат безвъзмездно подкрепени нестопански организации, компании и академични структури от България и другите държави от Централна и Източна Европа.

Търсят се иновативни идеи в съвсем начален етап или такива, които вече са в процес на реализация, които чрез технологии и иновации помагат на хора и общности по време на икономическото възстановяване. С грантово финансиране между 50 000 и 250 000 евро ще бъдат подкрепени проекти с потенциал да помогнат за преодоляване на дигиталната изостаналост и за изграждане на дигитална икономика, която приобщава всички. Избрани компании ще получат и експертна помощ от Google за реализиране или скалиране на съответната инициатива. 

Кандидатстването е до 1 март. Документи се приемат само на английски език.