Ваучери за ИКТ услуги са получили 356 МСП, а 25 проекта ще бъдат финансирани със средства от Националния иновационен фонд

 

По процедурата „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ са раздадени вече 356 броя ваучери на обща стойност 6 105 000 лева. По индикативната програма се предоставят два типа ваучери – 5 000 лв.за разработване на уебсайт или приложение и 20 000 лв. за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси, осигуряване на кибер и информационна сигурност и др.

Процедурата се управлява от Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (ИАНМСП), като целта е да бъдат достигнати общо 450 предприятия с бюджет над 9 млн. лева. Средствата са по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и се насочват за дигитализацията на българските предприятия, достъп до цифрово ноу-хау и технологии, насърчавайки използването на нови бизнес модели, базирани на технологични решения.

С близо 7 млн. лв. ИАНМСП ще подкрепи и 25 проектни предложения от 11-тата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд. С финансирането компаниите ще могат да развият иновативен продукт или услуга или да подобрят съществуващи такива, които да подпомогнат бъдещото развитие на компаниите, включително в условията на икономическа криза. 

Одобрените проекти попадат в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация /ИСИС/: „Информатика и информационни и комуникационни технологии“, „Мехатроника и чисти технологии“, „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ и „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“.

В предходните 10 конкурсни сесии е финансирано развитието на над 500 проекта с над 90 млн. лв.