Заместник-кметът Данаилов и 13 лидери на предприемаческата общност за това как можем да използваме потенциала в страната за преодоляване на кризата

21 Май, 2020

 

The Big Reset: From a Crisis Mode To Entrepreneurial Mindset на Trending Topics събра предприемачи, експерти, лидери на общности и създатели на политики, за да дискутират дали настоящата криза може да бъде възможност за България и ако да – каква точно е тя.

„Изключително важно в настоящата ситуация е да не позволяваме кризата да унищожи всичко, което постигнахме през последните шест-осем години. София има напълно зряла стартъп екосистема, препозиционирахме града от аутсорсинг дестинация към място, където се създават продукти и решения с глобално приложение. Градът ще бъде много активен в подкрепата към иновативната екосистема. София трябва да бъде създател на пазари и да включва местните компании в реализирането на проекти за града винаги, когато това е възможно.”

Владимир Данаилов, заместник-кмет на София по дигитализация, иновации и икономическо развитие и 13 лидери на предприемаческата общност у нас за това как можем да използваме потенциала в страната за преодоляване на кризата.

 

Видео на Trending Topics SEE.

The Big Reset: Visions for Bulgaria

What could Bulgaria become? How can we leverage the potential in the country and use it in the best possible way to overcome the crisis? What are the boldest and realistic visions for the innovative economy in the country?14 community builders share their visions:Sasha Bezuhanova, Georgi Kamov, Andreas Beikos, Pavlina Yanakieva, Elina Zheleva, Hristo Hristov, Max Gurvits, Janet Todorova, Vladimir Danailov, Vassil Popovski, William Stevens, Vesko Kolev, Ivaylo Slavov, Andrey Bachvarov

Posted by Trending Topics SEE on Sunday, 17 May 2020