Владимир Данаилов за това какво се случва с бизнеса в София във времена на криза (интервю за Trending Topics)

15 Април, 2020

Заместник-кметът Владимир Данаилов за това какво се случва с бизнеса в София във времена на криза, каква е ролята на общината в подкрепа на бизнеса и как стартиращите компании могат да участват в проекти на града по дигитализация на средата и е-услуги.

Интервю за Trending Topics (на английски език)