Включваме се в извънредното издание на ВаlRЕасt #Асtіоn іn сrіѕіѕ

21 Май, 2020

 

Заместник-кметът по дигитализация, иновации и икономическо развитие на София Владимир Данаилов ще участва в сесията Pre-Opening: Макро тренд  – България и икономическите предизвикателства (09:00 – 09:45 ч.) на извънредното издание на ВаlRЕасt 2020. Глeдaйтe нa живo oнлaйн ВаlRЕасt #Асtіоn іn сrіѕіѕ нa 16 юни.

Събитието ще предостави възможност на водещите участници на пазара да анализират и споделят гледната си точка относно ключовите фактори, променящи средата, моделите за реакция спрямо хуманитарните, социалните, икономическите, финансовите и пазарните предизвикателства, които ситуацията създава, както и важните процеси за оптимизиране на системния риск, който вече създава трудности и несигурност на real estate индустрията.

Специален фокус с отделни дискусионни сесии за пазар на жилища, пазар на офис площи и бъдещето на работните пространства.

 

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ:

Макросреда: Сценарии, фискални политики, лихви, инструменти за реакция при кризи и предоставяне на ликвидност. Правителствата, централните банки и полиците за рестарт на икономическия живот като ключов фактор за възстановяване.

Капиталови пазари: Колко рисков актив са недвижимите имоти на фона на глобалната несигурност и очаква ли се промяна на тенденциите при ключовите пазари? Какви са проспектите на отделните пазарни сегменти?

Eпидемичната криза и пазарът на офис площи в България и в частност София. Модели за реакция и адаптация

Финансиране: Гледната точка на банки и инвеститори – очаквания, финансови инструменти и модели за преструктуриране на кредитни задължения. Какво ще се случи с лихвите и изискванията за финансиране на проекти в сектор „недвижими имоти“?

Какъв ще бъде ефектът от извънредната пазарна ситуация върху отделните сегменти на сектор „недвижими имоти“ – жилища, офис площи, търговски центрове, хотели, логистични и индустриални имоти?

Как co-working секторът ще отговори на създалите се рискове?

Кои са основните опори на жилищния пазар за справяне с извънредната обстановка?

Бъдещето на офиса – корпоративните и социалните промени, епидемичните рискове и офис сградите

Ще промени ли епидемията изискванията на обитателите към жилищната среда и как?

Форсмажор, извънредната ситуация и прекратяването или предоговарянето на договорни отношения – експертен поглед и модели за решения на специфичните юридически казуси пред индустрията.

Всичко за BalREact #Action in crisis тук: 2020.balrec.bg/

Регистрирайте се безплатно със служебен имейл адрес тук:

balreact.gradat.events/bg/register

Симултанен превод ще бъде осигурен от организаторите.

Ако се интересувате от участие, свържете се с организаторите Градът Медиа Груп за възможности за присъствие на Вашата компания в BalREact #Action in crisis на:

E: events@thecitymedia.bg

T: +359 2 958 88 33