Включете се в анкетата за редизайн на услугите на Столичната община, част от участието на града в Digital Innovation Initiative на Bloomberg Philanthropies

21 Декември, 2020

София навлезе във втората фаза “Алфа” (октомври-януари) на Инициативата за цифрови иновации 2020-2022 на Bloomberg Philanthropies. Екипът ни продължава редовните консултации с експертите от FutureGov, които предоставят на града техническа помощ за редизайн и оптимизиране на общинските услуги. 

Участието на Столичната община в проекта се координира от Иновативна София и Зелена София. Посоката, в която работим, e редизайн на административните услуги, базирани на епизоди от живота, и нейният избор не е случаен. Това е цел, залегнала в Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2023 г. и е в синергия със стратегическата визия на национално ниво и дейността на държавната агенция “Електронно управление”.

Хипотезата, по която работим, е, че чрез редизайн и дигитализиране на общинските услуги и категоризирането им според „житейски събития“ ще подобрим информираността, достъпа и цялостното изживяване на гражданите, свързано с използването на тези услуги, и ще постигнем по-добра връзка и диалог между гражданите и Общината.

На този етап се фокусираме върху една конкретна услуга – “Промяна на адресната регистрация” (смяна на настоящ или постоянен адрес) като част от житейското събитие – “Преместване в или в рамките на София”, за да постигнем по-добро разбиране на цялостния процес и на опита и изживяванията на гражданите и администрацията, да анализираме възможностите за редизайн и оптимизиране на услугата, както и да използваме наученото, за да идентифицираме какво би било необходимо, за да може моделът “житейски събития” да се приложи и спрямо други услуги.

 

Включете се в процеса на трансформация на административните услуги! Споделете с нас  своя опит, свързан с промяна на адресната регистрация в София.
Каним ви да попълните кратък анонимен въпросник (анкетата отнема 10-15 минути) до 15 януари 2021 г.

 

Ако вие:

  • сте променяли свой настоящ/постоянен адрес в София преди
  • планирате да промените или регистрирате свой настоящ/постоянен адрес в София
  • живеете в София, но нямате адресна регистрация в града
  • отдавате под наем имот/и в София и вече сте съдействали на свои наематели при промяна на настоящия им адрес или подобна стъпка ви предстои в бъдеще

 

Участвайте и в интервютата в началото на 2021 г. за тестване на ранни прототипи!

 

През следващите месеци ще продължим активната комуникация с граждани и колеги от Столичната община чрез интервюта и въпросници, за да съберем още информация и обратна връзка относно услугите, свързани със смяна на адресната регистрация. Ще тестваме ранни прототипи, които ще променяме и допълваме на седмична база спрямо обратната връзка от интервютата. Тестовете на прототипи ще ни помогнат да анализираме кои идеи и решения бихме могли да използваме, за да имат те максимална стойност и въздействие както за гражданите, така и за администрацията.

Ако имате интерес да участвате в интервютата и проучванията, които ще проведем през 2021 г., за да дадете своята обратна връзка относно вашия опит, свързан с промяна на адресната регистрация в София, както и за нашите предстоящи прототипи за оптимизиране на цялостното изживяване, свързано с тази услуга, моля, свържете се с нас на имейл: ana.georgieva@innovativesofia.bg.

Данните от интервютата ще бъдат напълно анонимизирани и ще бъдат използвани само в рамките на проекта.

Ще се радваме, ако споделите тази покана и анкета с Ваши приятели или познати, които живеят в София! Вашата обратна връзка е изключително ценна за нашата дейност в посока оптимизиране на услугите за гражданите на Столичната община!

 

***   ***

Още за проекта

Инициативата за цифрови иновации ще продължи 2 години и се състои от 4 фази. В средата на октомври завършихме първата фаза на проекта – Discovery, и започнахме да работим по втората фаза – Alpha.

Като част от фаза “Alpha” до края на януари съвместно с FutureGov преминаваме през процес на дизайн и преосмисляне на услугата (design process), като нашето дизайн предизвикателство на този етап е: как да оптимизираме дизайна и съдържанието на наличната информация за процеса на смяна на адресната регистрация (настоящ или постоянен адрес) така, че да подобрим информираността, достъпа и цялостното изживяване на гражданите, свързано с използването на тази услуга.

 

Какво постигнахме в Alpha досега

За да изследваме в детайл процесите, свързани с предоставянето на общински услуги за смяна на адресна регистрация:

  • Проведохме среща с г-н Трайчо Трайков и г-н Георги Илиев – районни кметове на общините “Средец” и “Слатина” – два съседни, но различни в социално-икономически аспект района в София, и обсъдихме  възможностите и предизвикателствата, свързани с услугите, вкл. е-услуги, предоставяни в техните райони
  • Проведохме интервюта със служители на районите Средец и Слатина, вкл. с отделите, ангажирани с услугите за гражданска регистрация, както и с граждани с неотдавнашен опит с промяна на адресна регистрация (настоящ или постоянен адрес) или планиращи смяна на адреса си в бъдеще
  • Проведохме първата от поредица редовни срещи с представители на град Братислава, които също участват в Инициативата за цифрови иновации, с цел обмяна на опит и добри практики, свързани с общинските услуги.

Искаме още веднъж да благодарим на г-н Трайков, г-н Илиев и техните екипи, както и на всички интервюирани, за отделеното време и интерес към проекта. Благодарим ви, че споделихте с нас своите идеи и ценна обратна връзка!

Екипът ни продължава работа по анализа на всички интервюта от този етап на проекта, групирането им по отделни теми и конкретни идеи, които да послужат за редизайн на процеса по предоставяне на услугата, и да преминем към тестване на ранни прототипи.

 

Какво предстои до края на етап Alpha

В момента сме в етап, в който разбирането ни за това как се случва услугата и как я възприемат и използват гражданите ще ни позволи да генерираме идеи, като до края на януари предстои:

Очаквайте следващите ни статии, в които ще Ви разкажем за дейностите, които предстоят през 2021 г., като част от участието на София в проекта Digital Innovation Initiative на Bloomberg Philanthropies.