Urban Development Forum 2021

29 Ноември, 2021

Urban Development Forum 2021, организиран от Градът Медиа Груп в стратегическо партньорство с Европейската инвестиционна банка, ще предостави платформа на градските лидери, водещи инвеститори, проектанти, експерти и други участници в мащабните публични и частни проекти, които (ще) формират облика на българските градове, за да обсъдят и обобщят добрите модели и практики при развитието на градските територии, и създаването на жизнена и функционална градска среда.

Събитието ще се проведе на 29 ноември на живо в хотел Hyatt Regency Sofia, спрямо всички актуални разпоредби от Министерството на Здравеопазването, както ще можете да го проследите и онлайн. Направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ Иновативна София“ е институционален партньор на Urban Development Forum 2021.

Основни акценти на тазгодишното издание на Urban Development Forum са темите Градовете и зеленият преход, Създаване на жизнена и устойчива градска среда, Проактивен подход при градско планиране и други. Цялостната програма на събитието ще откриете тук.

Градовете са пространствени центрове на човешката дейност и взаимодействие. Те са икономически и социални хъбове, имат своите специфики, идентичност и потенциал за развитие и служат като катализатор за иновациите. Все по-видимо е ,че различните предизвикателства, пред които се изправят градовете и градските зони – икономически, екологични, климатични, социални и демографски – са взаимно преплетени и успешното им решение може да се постигне само чрез прилагането на интегриран подход.

Публичен и частен сектор заедно търсят решения на тези дългосрочни проблеми чрез устойчиви и добре планирани инвестиции, които да предоставят благоприятни условия за живот, бизнес, социална и културна активност както и да добавят стойност към градската среда. Развитието на нови градски зони и регенерацията на съществуващи такива, изграждането на мащабни сградни и инфраструктурни проекти не е самоцел – то е естествен отговор на нуждите и изискванията на живущите, работещите и преминаващите през градовете, а те са все по-комплексни.

Регистрирайте се за присъствие на живо тук.

Регистрирайте се за live streaming тук