Столичната Сирма Груп Холдинг предоставя безплатно на Столичната община приложението Medrec:Sofia

30 Април, 2020

В подкрепа на общите усилия да се ограничи разпространението на COVID-19 на територията на столицата и в страната, столичната IT компания Сирма Груп Холдинг разработи и предостави безплатно на Столичната община иновативното приложение Medrec:M.

Medrec:M е последно поколение мобилно приложение, създадено да събира данни и да следи текущото здравословно състояние. Сред основните функционалности на приложението са:

–   Следене на жизненоважни показатели

–   Ранно диагностициране на специфична симптоматика

–   Възможност за конфиденциално споделяне на данни за здравословно състояние с лекар посредством платформата MedRec-m.com

–   Получаване на новини, в момента свързани с коронавирус COVID-19, а в последствие – и здравни новини и информация, специално подбрани за съответния потребител

 

В приложението гражданите могат да записват симптоми и жизненоважни показатели и да анализират информацията за текущото си здравословно състояние, което да подпомогне медицинските експерти в по-добра диагностика и намиране на по-подходяща терапия.

Може да споделяте  данни с медицинско лице по два начина – чрез автоматично генериран линк на избрани и анализирани ваши симптоми или директно в портала за лекари Medrec:M Monitor – чрез директен достъп до позволени от вас данни до здравен специалист, който има регистрация в портала. Ако лекарят няма профил в портала, можете да му изпрати линк за временен достъп до вашите данни.

Като следваща стъпка личният лекар или лекарят-специалист може да препоръча следващ етап на лечението. По този начин консултирането се извършва  с дистанционно наблюдение през платформата без посещение на здравното заведение.

Данните, предоставяни от гражданите, са доброволни и се предоставят на медицински лица след изричното съгласие на потребителя. Агрегираните анонимни данни ще могат да се използват и за анализ и да спомогнат за проследяване на развитието на епидемиологичната обстановка. Наличието на достоверна статистическа информация, от своя страна, гарантира на гражданите по-добра информираност и защита на тяхното здраве, както и това на техните близки.

В продукта ще бъдат интегрирани техники от областта на изкуствения интелект. Тази технология ще се грижи потребителите да са по-добре информирани и ще асистира лекарите за по-добро диагностициране и лечение.

Medrec:M на Сирма Груп Холдинг е част от цялостно платформено решение за модерно здравеопазване – Sirma Medical Suit. Продуктът е сред стратегическите разработки на компанията и цели дългосрочно решаване на проблема с достъпа до данни, за целите на дистанционната или присъствена медицинска консултация, както и проследяването на социално значими хронични заболявания. Medrec:M е изграден, на базата на друг топ-продукт на компанията – Diabetes:M, който Сирма предостави на всичките си над 1 млн. клиенти по целия свят за безплатно ползване по време на пандемията. Приложението за диабет е сертифицирано със CE сертификат за медицински софтуер. CE марката дава право да се продава медицински софтуер.

Свалете приложението в Google Play от тук.

Притежателите на iPhone, ще имат достъп до приложението до дни.

Достъп до портала тук.

 

Технологията е предоставена безвъзмездно от екипа на столичната Сирма Груп Холдинг, който се свърза с нас, за да предложи софтуерното приложение в полза на гражданите и ситуацията в града.

От началото на извънредното положение редица столични технологични компании активно предлагат идеи и готови за прилагане решения в помощ на гражданите и на управлението на града в кризисната ситуация.

Столичният кмет Йорданка Фандъкова и екипите на Innovative Sofia и Invest Sofia изказват огромна благодарност към стартъп и IT компаниите в София за готовността им да помогнат с решения за града.