Стартира изпълнението на още два проекта от програмата ни „Пясъчник за иновативни решения“

26 Март, 2021

Заместник-кметът по дигитализация, иновации и икономическо развитие Генчо Керезов подписа договорите по изпълнението на следващите два проекта от програмата ни „Пясъчник за иновативни решения“. Фокусът им е върху  енергийната ефективност и качеството на въздуха в обществени сгради. 

Обхватът на единия проект е осигуряването на прототипи на сензорни устройства за следене на качеството на въздуха в затворени помещения. Системата предоставя информация на обитателите на помещенията, алармира при повишаване на нивата на въглероден диоксид и фини прахови частици, както и изпраща данни в реално време, които да се използват с аналитични цели. Първите сензорни устройства ще бъдат тествани в детска градина поради редовността на посещенията и високата обществена значимост на темата, свързана с подобряването на качеството на въздуха там. Устройствата ще възпитават навици за поддържане чистотата на въздуха у децата чрез аудио- и визуални напомняния – например, когато е необходимо проветряване на помещението. 

Вторият проект цели подобряване на енергийната ефективност в обществените сгради. Ще бъдат инсталирани соларни панели, а система, осигуряваща „умни“ комунални услуги, ще измерва разходването на електричество както от тях, така и от електропреносната мрежа. Сградната администрация ще има достъп до данните в реално време и ще може да предприема мерки за оптимизиране цялостните разходи за електроенергия. Така в рамките на едногодишен цикъл ще се генерират достатъчно данни, на база на които да се изработват политики както за инсталация на възобновяеми източници на енергия, така и за потребителско поведение на сградните администрации, намаляващи разходите. Мониторинг в реално време ще се извършва и на потреблението на вода. Реализацията и на този пилотен проект ще бъде в детско учебно заведение, поради възможността за бързо репликиране в други такива при добри резултати.

Пилотните проекти са част от усилията на Иновативна София – направление “Дигитализация, иновации и икономическо развитие” на Столичната община, за установяване на политики, базирани на големи и отворени данни, анализ на ключови показатели за ефикасно планиране на ресурси и по-добри управленски практики. Друг вече реализиран проект е новият портал на Столичния дом за радостни обреди, който трансформира работата на малка административна единица в единна система, замествайки досегашните счетоводна, регистрационна и текущата електронна услуга за резервации. В резултат на проекта от февруари този месец младоженците в София вече могат да организират сватбения си ден изцяло онлайн. 

До края на годината предстои стартирането на редица други пилоти, които да тестват иновации за подобряване на града и да генерират все повече данни.

Програмата „Пясъчник за иновативни решения“ на Иновативна София е залегнала в Плана за действие по изпълнението на Стратегията за дигитална трансформация на София (СДТС). Реализира се в партньорство със стартъп екосистемата в София и нейното представителство в лицето на Българската стартъп асоциация (BESCO). Целта ѝ е да се тестват иновативни технологични решения и генерират емпирични данни,  които да послужат за бъдещи решения и политики, подобряващи качеството на живот в София. Проектите са пилотни и след анализ на резултатите от тях ще се търси финансиране за развитие на тези с най-голям социален ефект. Дори само на ниво пилотен проект, програмата дава възможност на стартиращите компании в София да валидират технологията си в европейска столица и така да привличат други големи градове за клиенти, както и финансиране от инвеститори.

Повече информация за Пясъчника, как можете да подавате вашите предложения за технологични градски решения, както и за методологията за тяхната оценка може да намерите ТУК.