София започва участието си в програмата Intelligent Cities Challenge на Европейската комисия

2 Юли, 2020

 

Радваме се да съобщим, че София е приета за участие в програмата “Предизвикателството интелигентни градове” (Intelligent Cities Challenge – ICC) на Европейската комисия. 

Иновативна София, от името на град София, ще управлява участието на града в инициативата. Официалният старт на ICC е планиран за седмицата 28 септември – 2 октомври с поредица от виртуални събития през тези дни.

ICC е най-новата инициатива на Европейската комисия за изграждане на зелена Европа чрез насърчаване на интелигентен и устойчив растеж в европейските градове. ICC има за цел да помогне на 100 по-малки и средни градове в ЕС да подкрепят зеления, неутрален по отношение на климата устойчив растеж, да се справят с най-големите градски предизвикателства и да подобрят качеството на живот.

 

Участниците в Digital Cities Challenge

88 града вече са одобрени за участие. Сред тях са 8 градове-ментори, 54 нови участника, които ще се присъединят към 26-те града, участвали и в предходната инициатива на ЕК – Digital Cities Challenge (DCC).

София е сред приетите градове с вече натрупан опит от DCC програмата. В рамките на DCC на Европейската комисия беше разработена и Стратегията за дигитална трансформация на София. В процеса взеха участие експерти от ЕС, нашият екип, екипът на Invest Sofia и над 100 местни заинтересовани страни, включително софийски компании с общ оборот от над 3,23 милиарда лева и над 17 000 служители.

На 11 юни 2020 г. Столичният общински съвет единодушно одобри Стратегията. Ето най-важното от процеса на изготвяне на Стратегията за дигитална трансформация на София.

Радваме се, че още два български града са одобрени за участие в новата програма. Това са Враца и Хасково. 

Европейската комисия все още избира още 10 участника, които да допълнят списъка от 100, включени в програмата. Тъй като 8 от одобрените вече кандидатури представляват консорциуми от повече от един град, на практика ICC инициативата ще изгради мрежа от общо 124 града в Европа.

Разгледайте уебсайта на инициативата и следете за актуализации с профилите на включените градове.

 

Какво предстои

ICC ще се съсредоточи върху прилагането на стратегии, обща платформа за отворени данни, създаване на пазар за интелигентни градски решения, реализирането на съвместни инвестиции, установяването на нови механизми за международна подкрепа. Инициативата цели да помогне на Европа да стане лидер в създаването на по-устойчиви и социални градове. 

Чрез ICC градовете ще получат персонализирана подкрепа – лично, онлайн и като общност – за прилагане на своите стратегии за трансформация. Освен експертни съвети, съобразени с града, ICC ще организира дейности в мрежа и събития в общността, обучения, ще предостави онлайн инструменти и менторство от иновативни градове-ментори в програмата.

Програмата е с продължителност 2 години и половина и ще включва цикъл от дейности като оценка на приоритетни области и нужди, изготвяне на визия и определяне на пътната карта, прилагане на решения и измерване на резултатите, с цел градовете да започнат да използват интелигентни и напреднали технологии. ICC е насочена към широк набор от теми от градското управление, включително мобилност, възобновяеми енергийни източници, чиста промишленост, зелено производство, електронно управление, отворени данни, умения и заетост, здравеопазване и безопасност, преквалификация, управление на кризи и др. От градовете ще се изисква да мобилизират управленския ресурс на най-високо ниво в градската администрация, да присъстват на конференции и работни срещи, да работят на местно ниво за формиране на стабилна интелигентна градска екосистема и да вложат човешки ресурси от административната среда и от местната екосистема за изпълнението на дейностите от всички етапи на инициативата. 

За официалното представяне на 100-те града в инициативата ще бъде организирана специална встъпителна среща, в която ще се включат и всички градове от DCC програмата. Срещата ще се проведе във виртуален формат през юли, като целта е на всички участници да бъде предоставена информация за програмата и за предстоящи събития, както и насоки за дейностите, които ще се изпълняват. 

Следете сайта ни за актуални новини от участието на София в Intelligent Cities Challenge.