София навлезе във фаза “Алфа” на Инициативата за цифрови иновации на Bloomberg Philanthropies

11 Декември, 2020

София продължава редовните консултации с експертите от FutureGov – базираната във Великобритания консултантска агенция, която предоставя на София техническа помощ в рамките на участието на града в Инициативата за цифрови иновации 2020-2022. Инициативата цели да помогне на европейските градове да предоставят цифрови услуги с високо въздействие и да споделят придобития опит с други градове от цял свят.

Инициативата за цифрови иновации ще продължи 2 години и се състои от 4 фази. В средата на октомври завършихме първата фаза на проекта – Discovery, и започнахме да работим по втората фаза – Alpha.

 

 

Иновативна София и Зелена София координират участието на София в проекта, а посоката, в която работим с FutureGov, са административните услуги, базирани върху епизоди от живота (Life Event – Based Services). Паралелно с това се консултираме по проекта и с вътрешни отдели на Столичната община, за да валидираме идеите и да популяризираме необходимостта от нови начини за създаване и предоставяне на услуги за гражданите и бизнеса. 

 

Услуги, базирани на събития от живота

В живота на всекиго се случват големи, важни събития. Това може да е раждане на дете, закупуване на имот, сключване на брак, развод, преместване от един град или от един район в друг и др. Всяко подобно събитие обикновено води до поредица от поводи, при които се налага човек да потърси определени услуги от града или държавната администрация

Услугите, базирани на събития от живота, са серия от административни услуги, произтичащи от определено събитие в живота на един гражданин. 

Като използваме събитията от живота като стратегия за организиране на услугите, се стремим да постигнем по-добри услуги, ориентирани към гражданите; подобрена ефективност на общинските процеси и системи, както и изграждане на допълнителен капацитет в Столичната община.

 

Етапите на проекта до момента

Откриване (Discovery) / март-септември /

По време на този етап се фокусирахме върху това как услугите, базирани върху събития от живота, биха могли да се приложат в София. Хипотезата, която формулирахме и започнахме да проучваме е, че: чрез редизайн и дигитализиране на общинските услуги, предоставяни на гражданите, и категоризирането им според „житейски събития“ бихме могли да подобрим информираността, достъпа и цялостното изживяване на гражданите, свързано с използването на тези услуги и да постигнем по-добра връзка и диалог между гражданите и общината.

След първоначални консултации и интервюта, се фокусирахме върху житейското събитие „Преместване в или в рамките на София“, тъй като това е тема, която е важна за много групи граждани, и едновременно с това е свързана с голям брой други общински услуги.

Проведохме обширен анализ, включително 37 задълбочени интервюта с граждани и общински служители, които ни помогнаха да идентифицираме 4 ключови области, свързани с услугите, върху които да се фокусираме: 1. Информираност и очаквания за услугите, 2. Достъп до информация относно услугите 3. Яснота на предоставената информацията и 4. Достъп до услугите и двустранен диалог с Общината.

 

Алфа (Alpha) / октомври-декември /

Задачата ни по време на фазата Alpha е да се фокусираме върху конкретна услуга, част от житейското събитие “Пренасяне в или в рамките на София”, за да разберем по-добре цялостното изживяване на гражданите и да идентифицираме какво е необходимо, за да може моделът “житейски събития” да се приложи и спрямо други услуги. 

Спряхме се конкретно върху услугата „Смяна на адресната регистрация“, тъй като интервютата и проучването ни по време на Discovery ни насочиха към това, че въпреки, че регистрацията на адрес (настоящ или постоянен) е задължителна, гражданите не винаги са запознати с този факт, както и не винаги са достатъчно информирани за цялата процедура (включително, че тя е достъпна и онлайн) и често я възприемат като сложна и дълга.

 

В тази втора фаза от проекта, съвместно с FutureGov преминаваме през процес на дизайн и преосмисляне на услугата  (design process), така че:

  1. Да постигнем по-добро разбиране на цялостния процес; опита и изживяванията на гражданите и администрацията, свързани със смяната на адресна регистрация, както и възможностите за оптимизиране на услугата; и
  2. Да разработим възможни решения за реализиране на тези възможности. В момента сме в етап, в който разбирането ни за това как се случва услугата и как я възприемат и използват гражданите ще ни позволи да генерираме идеи, които да започнем да тестваме. 

 

Alpha е фазата на проекта, по време на която тестваме концепциите и предположенията, по които работихме през фазата “Откриване”, като целта ни през Alpha е не да тестваме как работят идеите, а кои идеи си струва да бъдат пренесени в следващата фаза – Бета (Beta).

В следващата ни статия за проекта, която ще публикуваме другата седмица, ще ви разкажем повече за нашите дейности през тази фаза, както и за идеите, които в момента вече започнахме да тестваме като част от Alpha!