София и Виена разширяват сътрудничеството “Град-към-Град” с дейности по цифрови иновации и дигитална трансформация

15 Март, 2020

София и Виена ще разширят дейностите си по програмата за бизнес сътрудничество “Град-към-Град” между двата града (Sofia-Vienna ‘City-to-City’ partnership ). Освен подкрепа към бизнес средата в двата града, столиците ще работят съвместно и по предизвикателства в областта на цифровите иновации и дигиталната трансформация.

Решението бе взето в средата на февруари по време на двудневното посещение на заместник-кмета по дигитализация, иновации и икономическо развитие г-н Владимир Данаилов в австрийската столица. Разговори бяха проведени с г-н Петер Ханке, изпълнителен градски съветник по “Финанси, бизнес, цифрови иновации и международни въпроси”, г-н Герхард Хирци, управляващ директор на Виенската бизнес агенция, г-жа Сабине Олер, директор “Международно бизнес развитие” във Виенската бизнес агенция, г-жа Улрике Хюмер, директор “Информационни технологии” (CIO, Chief Information Officer) на град Виена, и Николай Родимов, регионален мениджър от Виенската бизнес агенция.

С договореното разширяване на програмата City-to-City, София и Виена ще започнат активно сътрудничество и на ниво град и градски политики. Двете общини ще осъществяват обмен на добри практики, трансфер на знания, ще си партнират при кандидатстване по финансиращи проекти на ЕС за цифрова трансформация, както и ще работят за включване на местните компании в дигиталната трансформация на двете столици.

Споразумението City-to-City между Виена и София беше подписано в края на 2018 г. и удължено за следваш едногодишен период през септември 2019 г. Партньорството е насочено към компании от различни приоритетни за двата града сектори като финансови технологии, ИКТ, креативни индустрии, биотехнологии и науки за живота и др. Споразумението цели да осигури подкрепа за фирми, които желаят да разширят бизнеса си в градовете-партньори, чрез предоставяне на информация, достъп до контакти и практическа помощ при установяване на оперативен офис.