София е включена в проекта “Регионални и локални базирани на данни иновации чрез колективна интелигентност и пясъчници за градски решения” на Европейската комисия

24 Март, 2021

 

София е включена и започва участието си в международния проект на Европейската комисия “Регионални и локални базирани на данни иновации чрез колективна интелигентност и пясъчници за градски решения” (Regional and Local Data-Driven Innovation Through Collective Intelligence and Sandboxing). 

Проектът е на Съвместния изследователски център (Joint Research Centre – JRC) – службата на ЕК за наука и знания, която провежда независими изследвания, за да предоставя научни данни, консултантска помощ и подкрепа за политиките на ЕС. Той е част и от по-широкообхватна дейност – ELISE (European Location Interoperability Solutions for e-Government / Европейски локационно-оперативно съвместими решения за е-управление), която има за цел да развива цифровото управление чрез геопространствени данни. E:ISE разработва и предоставя пакет от правни, политически, организационни, семантични и технически решения за оперативна съвместимост, които да улеснят по-ефективното и ефикасно цифрово трансгранично или междусекторно взаимодействие и повторното използване на данни. 

В рамките на проекта, чрез дейности в пясъчници за иновации, ще бъдат изследвани възможните последици от различни управленски подходи, бизнес модели и технически решения за иновации в публичния сектор. За целта ще бъдат използвани споделени данни от местните и регионални екосистеми. Очаква се в края на програмата София и другите градове-участници да имат развити индивидуални политики за работа с пясъчници за иновативни решения и знанието как да развиват и поддържат добра среда за участието на местните компании и други локални екосистеми в създаване и внедряване на решения за градската среда.

Изпълнението на проекта се реализира в консорциум между Technopolis Group, PwC, Open Evidence и Open & Agile Smart Cities и приетите за участие 12 европейски града, сред които е и София. Останалите градове в мрежата са Ахес (Дания), Амстердам (Нидерландия), Барселона (Испания), Бордо (Франция), Гент (Белгия), Хелзинки (Финландия), Познан (Полша), Рим (Италия), Сантандер (Испания) и Темпере (Финландия). 

Екипът на Иновативна София, от името на Столичната община, ще ръководи участието на града в проекта през следващите 18 месеца.

 

Предстои ни работа в мрежа с градовете и компаниите в консорциума по следните направления:

 • eкспериментиране с нови технологични и организационни подходи за използване на потенциала на споделениje данни с цел предоставяне на по-ефикасни и по-ефективни публични услуги;
 • споделяне на наученото и придобития опит в регулярни работни срещи с градовете в мрежата;
 • подобряване на способността на градовете да създават и поддържат местни и регионални екосистеми, генериращи данни, и използването на тези данни в решения с широка обществена полза;
 • придобиване на практическо разбиране на понятието “иновации, задвижвани от данни” чрез провеждане на експерименти и съвместни дейности в рамките на консорциума и включените европейски градове.

Цели на проекта:

 • анализ на съществуващи данни от локални и/или регионални екосистеми;
 • експериментиране с пясъчници за иновации – гъвкаво и приобщаващо тестване в технологична среда на иновации, базирани на данни, включително с участие в дизайна на разработваните решения и от страна на самите администрации на градовете;
 • придобиване на умения за оценяване на степента на устойчивост на идентифицираните подходи за управление и на нивото на гъвкавост на иновациите от пясъчниците;
 • разработване на политики и препоръки за административни и бизнес модели при работа с иновации, основани на данни, на градско управленско ниво.

По отношение на пясъчниците за иновации, проектът ще се фокусира поне върху три от следните приоритетни посоки:

 • подобряване на потоците от данни между множеството участници в т.нар. Основана на данни икономика (напр. B2G, G2B, G2G, правителство към граждани и др.);
 • осигуряване на оперативна съвместимост на данните между заинтересованите страни, между секторите и между различните нива на управление;
 • разработване на приобщаващи подходи за управление в градовете и регионите, включително по отношение на: ролята на данните, създаването на устойчиви бизнес модели, които се възползват в максимална степен от различни заинтересовани страни, избор на подходящи технологии и стандарти въз основа на конкретна техническа спецификация и др;
 • създаване на пространства за лични данни и предоставяне на индивидуализирани публични услуги, съобразени с нуждите на всеки гражданин;
 • използване на данни и технологии за разработване на цифрови близнаци за вземане на обосновани решения (напр. за прогнозен анализ, базиран на AI алгоритми, използване на IoT данни за вземане на решения в почти в реално време и др).

Повече информация за проекта “Регионални и локални базирани на данни иновации чрез колективна интелигентност и пясъчници за градски решения” ще намерите и в сайта на програмата.

Следете сайта ни, както и профилите на Иновативна София във Facebook, LinkedIn и Twitter, за актуална информация относно участието на София в проекта.