С партньорството на Столичната община GATE изгражда първия цифров двойник на София на територията на район Лозенец

10 Ноември, 2020

 

 

Единственият по рода си институт за разработки в сферата на големите данни (big data) за Балканите и Източна Европа – GATE работи по изграждането на “Цифров двойник на града“, а партньор в проекта е Столичната община. Първият цифров двойник на София ще е на територията на район Лозенец. Новината беше обявена на официално онлайн събитието на GATE с участието на кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова, директора на института – г-жа Силвия Илиева, заместник-кмета по дигитализация г-н Генчо Керезов, партньорите в проекта – Chalmers Industriteknik, Швеция и Bosch.IO, както и на журналисти, представители на научните и академичните среди и широка публика. 

Проектът се реализира като част от Споразумението за сътрудничество по изпълнението на Стратегията за дигитална трансформация на София между Столичната община и института GATE, което беше подписано по време на онлайн събитието. 

„Цифров двойник на града“ е единствен по рода си проект, който свързва реалния и дигиталния свят, чрез събиране на данни от обкръжаващата ни среда и ги използва, за да се симулира приложението на нови решения, които да подобрят живота в градска среда.  Цифровият двойник на града цели да помогне на общините да взимат информирани решения, като прогнозира резултатите от тях. Подобен проект стартира за първи път в България и ще позволи моделирането на сложни социално-икономически процеси и тестването на стратегии преди тяхното прилагане в реална среда, с което ще се повиши успеваемостта и ще се постигне устойчивост на резултатите.

Цифровият двойник на София ще бъде валидиран в три пилотни сценария – градско планиране, качество на въздуха и публичен транспорт. 

“Работим целенасочено да насърчаваме използването на иновациите и иновативните технологии. Те са в основата на устойчивата градска среда. София е първата община, която прие своя общинска стратегия за интелигентно развитие и вече има План за действие по изпълнение на Стратегията за дигитална трансформация на София, одобрен единодушно от Столичния общински съвет”, каза кметът Йорданка Фандъкова. “Когато решенията се основават на научно обосновани данни и анализи, те са точни и ни дават по-голяма увереност, че сме взели информирани решения, базирани на доказателства за полезността им”, посочи столичния кмет.

“Подобни инициативи вече са реализирани в големи градове като Сингапур, Хелзинки, Амстердам и Берлин, което осигурява солидна основа от добри практики, които да следваме. Нашата амбиция е да помогнем за позиционирането на София сред тези умни градове, като стартираме със създаването на цифров двойник на квартал Лозенец, където ще се изследва качеството на въздуха и какво може да бъде направено за намаляването на фините прахови частици“, разказа доц. д-р Десислава Петрова-Антонова, ръководител на научна група, институт GATE. 

Вижте пълния запис от събитието с повече информация за проекта “Цифров двойник на града“ и информация за това, какво предстои, тук.