Регионални профили 2020 на ИПИ: София е с най-висока оценка за развитието на електронното правителство и предоставянето на административни услуги на „едно гише“

3 Февруари, 2021

 

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) представи данните от ежегодното си изследване „Регионални профили 2020“ – мащабен преглед и актуални данни по 64 индикатора за социалното и икономическото състояние на 28-те области в България. Това е девето поредно издание на проучването и, логично, тази година фокусът е върху пазара на труда и ефектите от COVID-19 кризата.

Актуални данни за София от „Регионални профили 2020“

София е областта с най-висок брутен вътрешен продукт на човек от населението и най-големи заплати и доходи. Градът е с най-благоприятната демографска картина в страната, води в сферата на образованието, а коефициентите на заетост и безработица отбелязват рекордни за града нива. Слаби са оценките единствено в категориите местни данъци и ред и сигурност.

Софийската администрация е оценена като най-прозрачната в страната и областта – рейтингът за активна прозрачност в столицата достига 78,8% (при 70,7% за страната). Столицата е и с най-висока оценка на администрацията за развитието на електронното правителство и предоставянето на административни услуги на „едно гише“ – с 4 от 5 възможни точки като запазва водещото си място.

Делът на домакинствата с достъп до високоскоростен интернет продължава да се повишава и достига 83% при 75% в страната.

София е лидер и по инвестиционна активност. В областта работят най-голям брой компании  – 91 на 1000 души при средно 59 на 1000 души в страната. Преките чуждестранни инвестиции също са значително повече от средните стойности за България и достигат 9361 евро на човек от населението. Двойно по-висока спрямо средното за страната е стойността на произведената продукция – 50,4 хил. лв./човек при 25,9 хил. лв./човек за България.

ИПИ представи изследването си с живо събитие във Фейсбук. Запис от излъчването може да видите тук.

Още данни за София, както и за останалите региони в страната са публикувани в сайта на Института, а всички данни за София са в документа тук.