Разказваме за проекта ни “Пясъчник за иновативни решения” на BESCO Business Breakfast

15 Февруари, 2021

 

 

На 18 февруари (четвъртък), от 10:00 ч. до 12:00 ч., ще говорим за проекта ни “Пясъчник за иновативни решения” на среща с Българската стартъп асоциация във формата BESCO Business Breakfast. Срещата ще се проведе онлайн и е със свободен достъп след регистрация тук. Освен да научите повече за проекта, ще можете и да зададете въпросите си, както и да обсъдим заедно идеи и възможности. Разговорът ще се модерира от екипа на BESCО, а за проекта ще разкаже Генчо Керезов, заместник-кмет на София по дигитализация, иновации и икономическо развитие.

“Пясъчник за иновативни решения” е програмата на Иновативна София за пилотни проекти за тестване на иновативни технологични решения, свързани с градските предизвикателства. Ще се търсят решения за екологични, образователни, транспортни, предприемачески и други предизвикателства, а целта е София да се превърне в тестова площадка за иновативните разработки на столичните компании по проблеми, дефинирани от администрацията на града.

Програмата е част от Плана за действие по изпълнението на Стратегията за дигитална трансформация на София (СДТС), приет с единодушие от Столичен общински съвет през октомври 2020 г. и е с фокус върху околна среда, образование, транспорт, е-управление, предприемачество и иновации.

Целите на пилотните проекти са:

  • да се генерират данни, които да служат за обосновани решения и политики за града, базирани на данни;
  • да се тестват иновативни технологични решения и да бъдат идентифицирани подходящи за мащабиране проекти, вкл. за дейностите по Плана за изпълнение на СДТС;
  • да се подобри качеството на публичните услуги чрез иновации;
  • да се подобри качеството на живот в София с внедряването на интелигентни градски решения.

Включете се, за да научите повече за програмата и да обсъдим вашите идеи и иновативни решения, с които можем заедно да променим София.