Предстояща работна среща по проекта ICC: “Needs Assessment Workshop: E-Government and Citizen Participation in Sofia”

4 Януари, 2021

 

На 7-ми януари екипът ни организира виртуалната работна среща “Needs Assessment Workshop: E-Government and Citizen Participation in Sofia” като част от дейностите ни по участието на София в програмата на ЕК 100 Intelligent Cities Challenge (ICC)

ICC е 30-месечна програма с участието на над 100 града от цял свят, която цели да подкрепи и насърчи иновационното и интелигентното градско развитие. Програмата включва 5 различни теми, като фокусът на участието на София ще е в областта е-управление и включване на гражданите (e-government and citizen participation) – темата, върху която ще се фокусираме и по време на предстоящата среща.

Организацията на семинари с участието на местни заинтересовани страни е част от методологията по проекта, разработена от Европейската комисия. Настоящата среща е първото събитие, организирано в София в рамките на програмата ICC, като целта й е да бъдат идентифицирани печеливши модели на ангажираност (win-win models) по време на изпълнението на цялата програма, както и нуждите, предизвикателствата и възможностите пред Столичната община при интегрирането на интелигентни решения за градско развитие по избраната тема.

Целта на семинара е чрез дискусия със заинтересовани страни и стъпвайки върху вече създадени документи по темата, да направим анализ на настоящата ситуация, силните страни и нуждите на средата, да обсъдим настоящите приоритети, както и да зададем първоначална визия за участието на града в рамките на програмата ICC в областта е-управление и включване на гражданите. Според набелязаните приоритети, ще дискутираме заедно възможни форми на сътрудничество и потенциални съвместни проекти.  

Допълнителна информация за проекта ICC може да намерите тук.

Резултатите от дискусията ще бъдат представени по време на следващата среща по проекта и ще бъдат включени в анализа на зрелостта на София в областта “E-government and Citizen participation”, който екипът ни ще изготви в рамките на Фаза 2 на проекта – “Подготовка и оценка”. Фаза 2 се очаква да приключи в края на януари 2021 г.

Очаквайте следващите ни статии, в които ще Ви разкажем за дейностите, които предстоят през 2021 г. като част от участието на София в проекта Intelligent Cities Challengе.