Представихме идейния ни проект “Пясъчник за иновации” и креативните индустрии в София по време на SlavConf. Pathways 2020

10 Ноември, 2020

За четвърта поредна година, този път в онлайн формат, се проведе международната конференция за кариерно и творческо развитие в сферата на културата, образованието и изкуствата – SlavConf. Отново се включихме като институционален партньор, а тази година и като участник в програмата на конференцията. 

По покана на организаторите, Генчо Керезов, заместник-кмет по дигитализация, иновации и икономическо развитие на Столичната община, и Ана Георгиева, експерт “Дигитализация, иновации и инвестиции” от Иновативна София, се включиха с презентацията “София: Иновативна. Интелигентна. Креативна” за потенциала на творческия сектор в София и България, данни за креативните индустрии в града и обзор на проектите, по които работи екипът на Иновативна София.

“Близо ¾ от креативния сектор у нас е концентриран в София. Безспорно секторът на творческите индустрии е нещо, с което София може да се гордее, и потенциалът му трябва да продължи да се развива”, коментира Ана Георгиева по време на презентацията. Тя представи креативните индустрии, данни за и успешни истории от подсекторите гейминг и филмово производство (част от който са над 900 компании и организации в столицата и 4000 служители), както и събитията и подкрепящите организации, част от творческата и предприемаческата екосистемата в София. 

Творческият сектор в София е сред най-бързо развиващите се и сред тези с най-висока добавена стойност в икономиката на столицата. Докато в Европа индустрията съставлява около 4-5% от икономиката на големите градове, то делът й в София е около 8%.

По време на презентацията заместник-кметът Генчо Керезов представи идеята ни за създаване на т.нар. “Пясъчник за иновации” – проект за тестване на пилотни иновативни технологични решения, свързани с градските предизвикателства. Ще се търсят решения за екологични, образователни, транспортни, предприемачески и други предизвикателства, а целта е София да се превърне в тестова площадка за иновативните разработки на столичните компании по проблеми, дефинирани от администрацията на града.

Кратък обзор на някои от акцентите на тридневната конференция можете да видите тук.