Планът за действие по изпълнение на Стратегията за дигитална трансформация на София е приет с единодушие от Столичния общински съвет

22 Октомври, 2020

С пълно единодушие на 22 октомври Столичният общински съвет прие Плана за действие по изпълнение на Стратегията за дигитална трансформация на София. Документът е “пътна карта”, която очертава индикативните дейности за практическата реализация на Стратегията за дигитална трансформация на София. 

Дейностите включват: създаване на „пясъчник“ за пилотни проекти и тестване на приложимостта на иновативни технологични решения, предложени от столичните технологични компании; изграждане на платформа за отворени данни; дигитална трансформация на документооборота в рамките на Столичната община, районните администрации и общинските дружества; разработване на модел за ефективност при комуналните услуги и др.  

Списъкът с индикативни дейности може да бъде актуализиран във времето и се очаква периодично да бъде обновяван и разширяван. По различните дейности ще се работи в следващите 2-3 години. 

Планът за действие премина и през дискусиите с Дигиталния борд на София и беше сред темите на първата среща на Борда в началото на октомври. 

Пълният документ “План за действие по изпълнението на Стратегията за дигитална трансформация на София”, приет единодушно от Столичния общински съвет, е достъпен за преглед и изтегляне тук.