Пилотният проект за София вече е в сайта на програмата PolicyCLOUD на Европейската комисия

15 Април, 2020

Екипът ни работи по пилотно използване на европейската облачна инфраструктура за публични администрации и проектът на София вече е в сайта на програмата на Европейската комисия PolicyCLOUD. 

С участието ни в проекта Столичната община ще има възможност да извършва симулации, тестове и анализ на потенциални политики, като използва различни по вид категории данни – от съществуващи източници (Единния контактен център за сигнали от граждани Call Sofia) и от нови набори отворени данни на ЕС, които ще бъдат достъпни за София и останалите 15 европейски града, включени в PolicyCLOUD.

По проекта ще бъде разработен инструмент за анализ на големи масиви от данни и визуализация на различни сценарии, което ще позволи да бъде извършвана оценка на политики и дейности, свързани с казуси от управлението на градската среда като:

☑️ пътна инфраструктура, улично осветление, пътна сигнализация, паркиране
☑️ управление на отпадъците
☑️ опазване на чистотата, екология, зелени системи, детски площадки
☑️ нарушаване на обществения ред и други

Анализът на териториалното разпределение на сигналите по категории ще даде възможност на общинската администрация да идентифицира проблеми и тенденции в градската среда. Анализът също така ще улесни мониторинга и контрола на разглежданите услуги, като даде възможност за предприемане на превантивни действия при идентифициране на потенциален риск и насоки за вземане на решения за коригиране на настоящи или приемане на нови политики, както и за ефективното използване на бюджета и публичните ресурси.

Още за участието на София в PolicyCLOUD ще намерите тук.

Описание на пилотния проект на София е достъпно в сайта на програмата тук.