Първи работен семинар по участието на София в проекта PolicyCLOUD на ЕК за базирани на данни политики чрез технологии в облачни среди

13 Януари, 2021

 

Екипът на Иновативна София проведе първи работен семинар по участието на София в PolicyCLOUD – проект на Европейската комисия, финансиран по Хоризонт 2020, за управление на политиките, базирани на данни, чрез технологии в облачни среди. В онлайн дискусията се включиха колеги от дирекции на Столичната община, експерти от Зелена София, Института GATE, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, София план, както и столичният заместник-кмет по дигитализация, иновации и икономическо развитие Генчо Керезов.

По време на срещата Искра Йовкова от Иновативна София, координатор „Научноизследователски и развойни дейности“ по участието на Столичната община в проекта, представи целите на инициативата, обхвата и напредъка до момента. Срещата бе първата от серия семинари с фокус използване на иновативни технологии в създаването на политики. Темите обхващат по какъв начин се планират политики, инициативи и проекти, какви са принципите, как се задават KPIs, в какви времеви рамки, какви ползи да търсим при създаването на инструмент за тестване на политики, базирани на данни, и какво трябва да се вземе предвид при неговото създаване. 

Участниците се обединиха около позицията, че публичните институции не използват пълния потенциал на данните, често информацията е разпокъсана и не се търси корелация между отделните набори от данни. Трябва да има осмислена нужда и разбиране за тяхната полезност, както и технически средства и инфраструктура, които да подреждат, филтрират и съпоставят различните данни. Има нужда от продължаване на дейностите по систематизиране на информацията. Необходимо е данните да се събират и да се анализират с цел разработване на дълготрайни решения, които да работят интегрирано.

Важен аспект на PolicyCoud проекта е, че ще отговори и на необходимостта от създаване на нормативна и етична рамка за използването и прилагането на данните. Силна страна на София е, че на градско ниво вече има осъзнато разбиране за значението на данните в разработване на устойчиви решения за града. Чрез участието в проекта PolicyCLOUD София ще има възможност да извършва симулации, тестове и анализ на потенциални политики като използва различни по вид категории и видове данни. Това ще даде възможност на града да прототипира и внедрява интелигентни, информирани и основани на доказателства градски инициативи.

 

Още за проекта PolicyCLOUD

Проектът PolicyCloud е в нова област – Analytics as a Service и цели да създаде инструмент (Policy Development Toolkit)  в облачна среда за моделиране, тестване и управление на политики чрез анализ и визуализация на данни.  Инструментът ще бъде качен на European Open Data Science Cloud и ще може да се използва от създатели на политики от цял свят. 

Освен Инструмент за създаване на политики, проектът ще създаде и предостави “Борса за данни” – Data Marketplace, модели и аналитични инструменти за данни, етична рамка за използването на данни. 

По проекта има 4 пилота (use -cases): на София, Лондон, регион Арагон в Испания  и Италия.

 

Столицата ще използва данни от Контактния център за сигнали на граждани CallSofia.bg и от системата за мониторинг на въздуха Airthings. Областите, върху които се фокусира пилотът на София са: 

  • управление на отпадъците
  • опазване на чистотата, екология, зелени системи
  • пътна инфраструктура, улично осветление, пътна сигнализация, паркиране
  • нарушаване на обществения ред и други, значими за града теми. 

Очаквате следващите ни статии, в които ще Ви разкажем за дейностите и събитията, които предстоят през 2021 г. като част от участието на София в проекта PolicyCloud.