Проведохме първа среща със заинтересованите страни в София по проекта ICC по темата е-управление и включване на гражданите (E-government and citizen participation)

14 Януари, 2021

Със старта на новата година проведохме първия дискусионен семинар “Needs Assessment Workshop: E-Government and Citizen Participation in Sofia” като част от дейностите по участието на София по проекта 100 Intelligent Cities Challenge (ICC), който цели да подкрепи и насърчи иновационното и интелигентното градско развитие и включва над 120 града от цял свят. Програмата включва 5 различни теми (т. нар. тематични тракове), като фокусът на София е в областта Е-управление и включване на гражданите (Е-government and citizen participation). 

Организацията на семинари с участието на местни заинтересовани страни е част от методологията по проекта, разработена от Европейската комисия и работната среща беше първото събитие, организирано от София, в рамките на ICC.

 

Целта на семинара:

Целта на семинара беше да започнем диалог със заинтересовани страни сред организациите и бизнеса в столицата и съвместно, чрез дискусия, както и стъпвайки върху вече създадени документи по темата:

  • да идентифицираме печеливши модели на ангажираност (win-win models) по време на изпълнението на цялата програма
  • да направим анализ на силните и слабите страни на средата в областта е-управление и включване на гражданите 
  • да определим нуждите, приоритетите, предизвикателствата и възможностите пред Столичната община при интегрирането на интелигентни решения за градско развитие по избраната тема
  • да идентифицираме с какви конкретни действия участващите организации могат да се включат в поощряването на гражданското участие в теми, свързани с живота и развитието на града. 

Следващи стъпки:

По-подробни резултати от дискусията ще бъдат представени по време на следващия ни уебинар по проекта  – “Solution maturity and strategy workshop”, който ще се състои в края на месец януари и ще цели да обхване още по-широк кръг заинтересовани страни. Изводитие и предложенията от двата уебинара ще бъдат включени и в доклад-анализ на зрелостта на София в областта “Citizen participation”. 

Очаквайте повече информация за предстоящия уебинар “Solution maturity and strategy workshop” в следващата ни статия за проекта ICC идната седмица. След провеждането на втория уебинар ще споделим и обзор на ключовите моменти от двете дискусии.

Вярваме, че дискусионният семинар “Needs Assessment Workshop: E-Government and Citizen Participation in Sofia” беше добър старт към активна двупосочна комуникация с всички целеви групи и ще доведе до нови механизми, които да оптимизират и разширят участието на гражданите на София по въпросите, свързани с развитието на града, във вземането на решения и в контрола по прилагането им. 

 

Благодарим на участниците в срещата!

Благодарим на участниците в срещата, които споделиха своята ценна обратна връзка с нас – представители и компании, членуващи в Биотехнологичния и здравен клъстер България, Българската асоциация по информационни технологии – БАИТ, Българската асоциация по роботика и автоматизация – ПАРА, Българското конгресно бюро – БКБ, Българската работодателска асоциация “Иновативни технологии” – БРАИТ, Българската финтех асоциация – БФА, клъстер “Изкуствен интелект” България, както и експерти от Български център за нестопанско право – БЦНП, Визия за София и Софияплан, Резонатор, София тех парк, Фонда на фондовете, Центъра за градска мобилност.

Радваме се, че участниците в срещата споделиха обща визия за нуждата от по-силни връзки между бизнеса и общината; от регулации за данните и достъп до отворени данни, което ще подкрепи развитието на иновациите; от работещи образователни инициативи за гражданите и администрацията; от информация, предоставена на едно място – достъпна, разбираема, изчерпателна; от подобряване на каналите за взаимодействие и на процесите за гражданско участие. Това е визия и цел и за екипа на Иновативна София в качеството ни на координатор на проекта. 

 

Свържете се с нас:

Следете сайта ни и профилите ни в социалните мрежи за новини по инициативата и за дати на следващи работни срещи. Ако представлявате организация, която е заинтересована страна в областта включване на гражданите (citizen participation) и смятате, че можете да допринесете за развитието на проекта, заявете желанието си да се включите в предстоящите разговори на имейл адрес: iskra.yovkova@innovativesofia.bg и ana.georgieva@innovativesofia.bg

 

***

Програмата ‘100 Intelligent Cities Challenge’ на Европейската комисия

„Предизвикателството „Интелигентни градове“ (100 Intelligent Cities Challenge/ICC) е програма, разработена и финансирана от Европейската комисия с цел да вдъхновява и да подпомага обучението и обмена на добри практики и решения в градовете със силен ангажимент за растеж чрез използването на цифровите технологии. Чрез тези технологии градовете в Европа ще могат да се преобразят, ще осигурят по-високо качество на живот на своите граждани и ще подобрят качеството на бизнес средата. Още за проекта и за участието на София може да прочете в сайта на инициативата, както и на специалната страница за участието на София в проекта на нашия сайт тук