Първа онлайн среща за AI сътрудничество между България и Австрия

3 Юли, 2020

 

На 25-ти юни се състоя първа онлайн среща, посветена на сътрудничеството в AI областта между България и Австрия с участието на представители от AI Austria, Urban Innovation Vienna, Клъстер Изкуствен Интелект България, Иновативна София, София Тех Парк, GATE, компании и специалисти в сферата на изкуствения интелект.

Надя Султанова, директор “Дигитализация, иновации и инвестиции” в Иновативна София се включи в срещата по покана на Клъстер Изкуствен Интелект България, за да представи Стратегията за дигитална трансформация на София и какви проекти предстоят в Столичната община в използването на отворените данни като част от реализирането на обосновани и защитими решения и политики за града. 

Вярваме, че тази първа среща ще затвърди партньорските отношения между секторните организации в България и Австрия и че предстоят проекти с практическа подкрепа и обмен на добри практики по отношение на националната и европейска стратегия за Изкуствен интелект, етичните аспекти при използването на технологията, възможностите за колаборация по проекти и крос-индустриалните решения при биотехнологиите, киберсигурността и др.

До края на годината Клъстер Изкуствен Интелект България планира да привлече всички AI организации в Европа за голяма европейска среща / конференция с цел създаване на силна паневропейска мрежа на AI клъстерите и на Бяла книга с препоръки за бъдещи политики.

Вижте презентациите и дискусиите във видео записа от семинара в Zoom.